Uitspraak 2020

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

als 'twintig-twintig'(717 stemmen, 27%)

als 'tweeduizend-twintig'(1900 stemmen, 73%)

Wilt u een reactie plaatsen? Accepteer dan eerst onze cookies.

Reacties Er zijn 51 reacties

Ricky

ik zou gewoon twintig- twintig zeggen is veel korter en begrijpelijk ,ik vind het een moeilijke geval ik zoek toch het gemak .

Jeroen van Heemskerck Düker

Zelf zeg ik tweeduizend twintig, maar ik vind twintigtwintig een prima optie in het normale spraakgebruik. Op schrift staat het een beetje raar. Een koppelteken zou er niet passen, want dit is een gevalletje reduplicatie.

Henny Ravensbergen

Als mensen vragen naar mijn geboortejaar zeg ik: negentien-vierenzestig en geen: negentienhonderdvierenzestig. Dus ik zeg twintig-twintig, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. 😊

Greet

Na 19-99 ben ik logischerwijze doorgegaan met 20-0. We hebben het toch ook over de jaren 0, de jaren 10 enz. van de 21e eeuw. En de vorige eeuw was toch de 20e eeuw en niet de tweeduizend nulde eeuw.

Marjolein Heesbeen

Ik denk dat ik automatisch voor tweeduizend twintig kies, omdat ik ook geen tien twintig zeg. Blijkbaar doen we dat in Nederland was vanaf 11 of 21 in tegenstelling tot in het Engels. Ten twenty is daar heel normaal. Ik denk dat twintig twintig dus een anglicisme is.

Maria van Groenestijn

Het verbaast me dat “twee-twintig” niet tot de keuzemogelijkheden behoort. Dat gebruik ik zelf namelijk kortheidshalve het liefst, zoals ik ook de andere jaartallen vanaf 2010 graag benoem als “twee-...”. Bij de jaartallen 2001 t/m 2009 neem ik nog wél de moeite om te zeggen “tweeduizend-...”.

Frits Krom

Ik hou me maar gewoon bij de feiten: “tweeduizendtwintig” en geen flauw, modieus gebabbel. Mag dan wel lekker bekken, maar ik kàn me indenken, dat die uitspraak sommigen in verwarring brengen kan: “Hè, wàt? Hoezo twintigtwintig?”

Aad

Op mijn werk hoor ik heel veel mensen twee-twintig, twee-eenentwintig en verder zeggen. Klinkt voor mij nogal onlogisch.

Ton

Bij mij hangt het denk ik een beetje af van de situatie waar het over gaat.
Wij hebben het op het werk over het project twintig-twintig en niet over tweeduizend twintig. Misschien omdat, zoals iemand hiervoor al zei, omdat het zo lekker bekt.
Als ik terugkijk, zeg ik dat mijn kleinzoon geboren is in tweeduizend-veertien en niet in 2014. We leven nu niet in twintig-negentien maar in tweeduizend-negentien.
Maar als ik iets lees waarin staat dat in 2024 iets gebeurt, lees ik twintig-vierentwintig en niet tweeduizend-vierentwintig.
Ikzelf kan er niet direct een vinger op leggen wanneer ik wat gebruikt, misschien meer gevoel dan bewust.

Boudewijn Waijers

Dit ‘probleem’ doet zich trouwens ook voor bij de tientallen als we het over jaartallen hebben.
Stel: we leefden nog in 1986, en we hadden het over jaren uit die eeuw. Als we het hadden over 1971, dan zouden we zeggen: “hij is geboren in eenenzeventig”, of zij komt uit zevenenzestig”. Maar we zouden niet snel zeggen: “zij zijn getrouwd in zestig”.
Ook hier is het dus zo dat jaartallen die op een nul eindigen anders behandeld worden dan de overige jaren. Zou dat zijn omdat bij de andere getallen eerder aan een jaartal gedacht wordt, en (bijvoorbeeld) de mogelijkheid van verwarring met een decennium niet bestaat?

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK