Veel lezers en kijkers reageerden de afgelopen dagen op de naam die de NOS gebruikt voor het Spaanse eiland waar onlangs bosbranden woedden: Majorca. Die spelling is volgens velen fout, omdat men in Spanje Mallorca schrijft. Peter Taal, van de Taalcommissie van de NOS, reageert in een weblog: "Die spelling is geen malle eigengereidheid van de NOS, want onder meer de Telegraaf schrijft ook Majorca. Die krant baseert zich voor de spelling van buitenlandse geografische namen kennelijk ook op de landenlijst die de Nederlandse Taalunie heeft opgesteld."

De Taalunie wijdde een persbericht aan de kwestie. Daarin staat te lezen "dat Majorca terrein verliest aan Mallorca. Deze ontwikkeling is gecodeerd met het symbooltje @ achter de Nederlandse naam, dat staat voor 'ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor'. In oktober 2012 is Majorca voorzien van een @. De Taalunie probeert in zo veel mogelijk gevallen een keuze te maken en één naam te adviseren. Anderzijds proberen we de taalwerkelijkheid recht te doen door melding te maken van het algemeen voorkomen van verschillende namen naast elkaar. De BAN-lijst is een momentopname en als de bosbranden op Majorca aan het licht brengen dat deze naam bij Nederlandstalige journalisten en nieuwsconsumenten zelfs weerstand oproept, dan zal dat op enig moment in de BAN-lijst zichtbaar worden."

Vorige Volgende