De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren buigt zich het komende jaar over "het Nederlands als instructietaal en over de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs". De raad probeert tegen het najaar van 2014 hierover een advies te overhandigen aan de Nederlandse en Vlaamse overheid. Een startnotitie over deze kwestie is te lezen op de website van de Taalunie.

Vorige Volgende