Op Twitter reageren mensen direct, en ze reageren in groten getale - en dat maakt het een aantrekkelijk medium voor taalkundig onderzoek. Niet alleen kunnen taalkundigen analyseren welke woorden veel gebruikt worden en daar allerlei conclusies uit trekken, maar ook kunnen ze de regionale verspreiding van woorden en uitdrukkingen in kaart brengen. (New York Times)

Vorige Volgende