"Waarom de Volkskrant afscheid neemt van de woorden 'Marokkaan', 'Turk' en 'allochtoon'", twitterde de Volkskrant op zaterdag 11 juli. Dat bleek iets te voorbarig, want de tweet bracht een advies aan de krant onder de aandacht, en niet een aankondiging van een beleidswijziging. Enkele dagen (en vele reacties) later klom de plaatsvervangend hoofdredacteur in de pen om de kwestie en het standpunt van de krant toe te lichten.

Kort samengevat schrapt de Volkskrant-redactie het woord allochtoon niet uit haar vocabulaire. Ombudsvrouw van de krant Annieke Kranenberg schreef op 11 juli een opiniestuk onder de kop 'Het wordt tijd dat de Volkskrant het woord allochtoon afschaft'. Daarin betoogt ze dat de krant selectief, inconsequent en misleidend met etnische kwalificaties omgaat, en stelt ze voor niet alleen het woord allochtoon te vermijden, maar ook zorgvuldiger om te gaan met vermeldingen als Marokkaans en Turks. Haar advies? Stap over op het Amerikaanse koppeltekenmodel (African-American) en gebruik, alleen indien etnische vermelding relevant is, woorden als Marokkaans-Nederlandse jongeren en Turks-Nederlandse ouderen.

Uit de reactie van plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok, enkele dagen later, bleek dat de krant niet voornemens is te stoppen met het gebruik van het woord allochtoon. De krant neemt het advies van de ombudsvrouw altijd zeer ter harte, maar neemt het niet altijd over, aldus Klok. Woorden als allochtoon en etnische vermeldingen worden liever vermeden door de redactie, maar soms zijn ze nodig om accuraat te zijn.

De stukken wakkerden, mede door de eigen tweet (en Facebookboodschap), de discussie over het woord allochtoon weer eens flink aan, want is het nu stigmatiserend of niet? En kan men zomaar besluiten een woord niet meer te gebruiken? Er werden vergelijkingen gemaakt met bijvoorbeeld de Vlaamse krant De Morgen en de gemeente Amsterdam, die het woord beide schrapten uit hun berichtgeving (respectievelijk in 2012 en 2013). Zo interviewde Trouw de hoofdredacteur van De Morgen, die drie jaar na dato nog steeds tevreden is met de beleidswijziging.

Geen nieuwe discussie dus, maar een die al jaren geregeld de kop opsteekt. Ons dossier Het woord 'allochtoon' biedt een overzicht.