'Me moeder', 'hij wilt', 'na school gaan', 'die meisje die'. Er zijn relatief weinig volwassenen die zulke taalfouten maken, en juist wel heel veel jongeren. Wij zijn benieuwd naar dé taalfouten die tieners maken.

Bent u docent van groep 6-8 of in het voortgezet onderwijs? Of hebt u kinderen in de tienerleeftijd? Dan horen we graag van u of u de voorbeelden hierboven in de praktijk ook tegenkomt. Corrigeert u deze fouten en lijkt dat te helpen? Ook willen we weten of er nog meer taalverschijnselen zijn die volgens de meeste volwassenen fout zijn, maar die jongeren heel normaal lijken te vinden.

Wat we ermee kunnen en willen doen, is het volgende:

  1. bestaande en nieuwe taaladviezen toespitsen op deze fouten;
  2. signaleren welke kant het op lijkt te gaan met bepaalde taalvormen.

Alles wat u aan systematische taalfouten of -veranderingen onder tieners signaleert, is welkom. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Taaladviesdienst