Martin Slagter, een ervaren docent Nederlands, heeft in NRC Handelsblad aandacht gevraagd voor het belabberde schrijven van eerstejaars studenten in het hbo, dat slechter is dan voorheen. Ook over de propedeusestudenten aan de universiteit hoor je die geluiden wel. Volgens Slagter is de achteruitgang onder andere aan taalkundigen te wijten. Die, zo is zijn redenering, wijzen er voortdurend op dat taal constant verandert. Dat heeft tot gevolg dat alles wat nu fout is, op termijn als goed Nederlands zal worden beschouwd. De docenten van nu hebben uit deze opvatting volgens Slagter de conclusie getrokken dat ze zich beter niet kunnen verzetten tegen wat toch zal gebeuren – en doen bij de correctie een oogje toe. Is Slagters redenering plausibel?

Lees hier de nieuwe aflevering van de rubriek 'Hom of kuit' en geef uw mening.