Het zou eigenlijk makkelijk moeten zijn: taalarcheologie op het internet, maar het blijkt nog geen sinecure. Wat is bijvoorbeeld het oudste Nederlands dat op het internet gebruikt wordt?

In 2004 schreef de toenmalige redactie van Taalpost een prijsvraag uit over die vraag. Het antwoord dat onze lezers toen vonden was 'Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie', uit een usenet-bericht van 27 juli 1982. Het eerste volledige zinnetje luidde Oftwel je gaat je gang maar broer en kwam voor in een nieuwsgroependiscussie van 15 februari 1984. (De voorloper van het internet werd op dat moment alleen gebruikt in Amerika, het zinnetje kwam voor in een berichtje van een Nederlandse onderzoeker in Amerika die waarschijnlijk voor de grap zijn gesprekspartners wilde verwarren met zijn idiomatische Nederlands.)

Sindsdien heeft de taalarcheologie weer volledig stilgelegen. Sterker nog, ik schrijf de bevinding hier maar weer eens op, voordat ze anders verloren gaat. Het verslag van de wedstrijd stond ooit op de website van Onze Taal, maar is daarvan helaas zelf ook alweer verdwenen.

Bovendien: sinds 2004 hebben zich natuurlijk weer nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zoals de opkomst van de sociale media. Daarom: wat was het eerste Nederlands dat op Twitter gebruikt werd of, waarschijnlijk nog lastiger, op Facebook? Valt dat nog te achterhalen? Wie was de eerste Nederlandstalige twitteraar?

U kunt uw reacties hieronder kwijt. Bij Neder-L, waar deze oproep ook staat, zijn al een aantal vindplaatsen gemeld.

 

Marc van Oostendorp