In het zomernummer van Onze Taal, dat aanstaande vrijdag verschijnt, beginnen we een nieuwe rubriek: ‘Klassewerk’. Want in de klas of de collegezaal zijn vaak de mooiste taalvondsten en de grappigste ontsporingen te horen en te lezen. Neem alleen het signalement van Frans Lucassen, leerkracht van groep 5 en 6 in Almere:

  • Vandaag gaf ik een woorddictee aan mijn groep 6. Ik las de volgende zin voor: “Het strand is breed, dus het is eb”, gevolgd door de instructie “Schrijf op: eb.” Ik keek het dictee na en wat had een leerling geschreven? “App”!

Dit soort anekdotes willen we maandelijks in het tijdschrift gaan afdrukken. Dus daarom hierbij een oproep aan alle docenten en natuurlijk leerlingen zelf: jullie bijdragen zijn van harte welkom via klassewerk@onzetaal.nl.