Moeten leerkrachten op de basisschool universitair geschoold zijn?

Onlangs, in december, werden de resultaten bekendgemaakt van een internationaal onderzoek naar de leesprestaties van tienjarigen. Dit onderzoek werd ook in 2001 en 2006 gehouden. Uit een vergelijking van de resultaten blijkt dat de Nederlandse kinderen achteruit zijn gegaan met lezen, zowel in absolute zin (hun scores zijn lager) als in vergelijking met het buitenland – andere landen hebben de laatste jaren juist vooruitgang geboekt. Naar aanleiding van de resultaten in 2006 kondigde de overheid aan zich te zullen inspannen om het tij te keren. Nu dat vooralsnog niet gelukt lijkt, wordt de vraag urgent of dat wel mogelijk is voor de grijpstuiver die men voor de maatregelen heeft uitgetrokken. Een voorwaarde voor verbetering is dat alle onderwijzers excellente lezers zijn, én voldoende bekwaam zijn in de leesdidactiek. En zoiets kan alleen als hun opleiding naar een hoger niveau getild wordt. In Finland zijn alle basisschooldocenten universitair opgeleid. Moet dat ook in Nederland worden ingevoerd?

Lees hier de nieuwe aflevering van de rubriek 'Hom of kuit' en geef uw mening.