Iedereen kent wel zo iemand: een tandarts met een slecht gebit, een taalbeheerser die zelf niet kan schrijven, een pedagoog met onhandelbare kinderen, een automonteur die zelf in een wrak rijdt. Hoe kundig zo iemand ook is, de eigen praktijk ziet er soms anders uit – niet zelden een handje geholpen door het noodlot.

Wat zou een passende benaming zijn voor zo iemand, die in zijn eigen leven niet in staat lijkt om de adviezen na te leven die hij beroepshalve geeft? Stuur ons uw suggestie, liefst voorzien van een motivering, per e-mail of per kaart of brief naar het redactieadres (Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag). In het voorjaar van 2012 zullen we erop terugkomen.