Het Genootschap Onze Taal doet al zijn werk zonder subsidie. De vereniging is dus afhankelijk van de steun van haar leden. Daarom doen we een beroep op de leden om bij de contributiebetaling een extra bijdrage aan het genootschap over te maken. Uw gift is zeer welkom!

Als lid van Onze Taal hebt u rond 6 december een brief van ons ontvangen over de betaling van uw lidmaatschap. De contributie voor 2012 is € 33,50. Alles wat u extra geeft, is aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting, omdat het Genootschap Onze Taal fiscaal erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wij hopen van harte dat u het werk van uw vereniging extra wilt steunen. Bij voorbaat onze grote dank.

Meer informatie over steun aan Onze Taal