De administratie van het Genootschap Onze Taal, de redactie van het tijdschrift Onze Taal en de Taaladviesdienst werken vooralsnog van huis uit. Maar dat betekent niet dat u ons niet kunt bereiken.

Algemeen

  • Vragen en mededelingen voor de administratie ontvangen we het liefst per e-mail: administratie@onzetaal.nl.
  • Maar u kunt ons ook bellen, tussen 09.30 en 12.00 uur: 070 - 356 12 20.
  • Bent u verhuisd of wilt u uw e-mailadres doorgeven? Gebruik dan een van de formulieren op de website. 

Taaladviesdienst

Redactie Onze Taal

Post- en bezoekadres

Genootschap Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Sociale media