Hoe spel je het werkwoord dat bij barbecue hoort?
 

Officieel is barbecueën juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) geven we ook barbecuen.

Sinds 2005 moet er officieel een e met trema worden ingevoegd in barbecuen. De officiële spelling gaat uit van de stam barbecue en voegt daaraan de uitgang -en toe. De ingeburgerde spelling barbecuen was en is echter ook duidelijk genoeg; er ontstaat bjvoorbeeld geen uitspraakverwarring. Dat geldt ook voor vergelijkbare werkwoorden als cuen ('regieaanwijzingen geven') en suen ('voor het gerecht dagen'); officieel is zijn alleen cueën en sueën juist.

De vervoegde vormen van het werkwoord barbecuen/barbecueën komen in alle spellinggidsen en woordenboeken overigens wel overeen: ik barbecue - jij/hij barbecuet - barbecuede - gebarbecued. Het tegenwoordig deelwoord is officieel barbecueënd; op onze spellingwebsite Spellingsite.nu vermelden we ook het alternatief barbecuend.

Iemand die barbecuet is volgens de officiële spelling een barbecueër; op Spellingsite.nu vermelden we daarnaast barbecuer

Soms wordt van de afkorting BBQ een werkwoord gemaakt: bbq'en, vaak uitgesproken als [biebiekjoeën].