Wat is juist: 'De graffiti werd verwijderd' of 'De graffiti werden verwijderd'?

Zowel het enkelvoudige werd als het meervoudige werden is mogelijk.

Graffiti kan twee betekenissen hebben. De bekendste is die van 'opschriften of tekeningen op muren, schuttingen of andere objecten in de openbare ruimte'. Die betekenis is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw opgekomen. Dit graffiti is overgenomen uit het Engels, dat het weer aan het Italiaans ontleend heeft. In deze betekenis is graffiti een soort verzamelnaam gebruikt, en daardoor kan het als enkelvoudig woord worden opgevat. Vandaar dat 'De graffiti werd verwijderd' voor veel mensen het gewoonst klinkt. 'De graffiti werden verwijderd' is echter ook mogelijk.

Een oudere betekenis van graffiti komt onder meer voor in contexten van archeologie en kunst. Graffiti is dan het meervoud van het rechtstreeks aan het Italiaans ontleende woord graffito, dat 'muurinscriptie', 'opschrift op een object uit de Oudheid' betekent. In die betekenis kan graffiti alleen als meervoud worden gebruikt: 'In Rome zijn veel graffiti aangetroffen.'