Wat is juist: dat lijdt geen twijfel of dat leidt geen twijfel?

Dat lijdt geen twijfel is juist. Er staat letterlijk ‘er is geen ruimte voor twijfel’, met andere woorden: ‘het is zeer duidelijk’.

Lijden: ‘toestaan’, ‘verdragen’, ‘schade/pijn hebben’

 • Het lijdt geen twijfel dat over de beste opvoedmethode verschillend wordt gedacht.
 • De wind is best hard, maar we zullen heus geen schipbreuk lijden.
 • Ze vindt het vreselijk gezichtsverlies te lijden.
 • Ik mag lijden dat hij zelf ook eens een keer wordt afgeblaft.
 • Ik weet dat jij haar vervelend vindt, maar ik kan haar wel lijden.
 • Sommige mensen lijden armoede terwijl niemand dat doorheeft.

Leiden: ‘voeren, brengen’, ‘besturen’, ‘de leiding hebben’

 • Ze liet zich leiden door eigenbelang.
 • Ik ben om de tuin geleid.
 • We leiden allemaal een druk leven.
 • Wie leidt de vergadering vandaag?
 • Het Nederlands elftal leidt met 1-0 dankzij een doelpunt van Malen.

De keuze voor de ij of de ei kun je vaak niet berederen. Let daarom op de onderstaande ei/ij-twijfelgevallen:

Met lange ij is juist:

 • aaneenrijgen
 • abdij
 • accijns
 • afgrijzen
 • afwijken
 • afwijzen
 • afzijdig
 • alexandrijn
 • allerijl (in allerijl)
 • amandelspijs
 • andijvie
 • anijs
 • appetijtelijk
 • aquamarijn
 • averij
 • bangeschijter
 • beddentijk
 • begijn
 • beklijven
 • belijden
 • benedijen
 • benijden
 • benijdenswaardig
 • berijden (= rijden op)
 • berijpt (= met rijp bedekt)
 • bestrijden
 • iemand laten betijen
 • betwijfelen
 • iemand bevrijden
 • bezijden de waarheid
 • billijken (= goedkeuren)
 • bijt (‘een vreemde eend in de bijt’)
 • bijten
 • boerderij
 • bombazijn
 • bramzijgertje
 • brandbijt
 • brij
 • brijig
 • brijpot
 • celestijner
 • chagrijn
 • cherubijn
 • deurstijl
 • dij
 • dijenkletser
 • dodijnen
 • dolfijn
 • doodtij
 • doordrijven (‘zijn zin doordrijven’)
 • doorzijgen (= filtreren)
 • dozijn
 • eendenbijt
 • eenzijdig
 • eregalerij
 • fijfel (= dwarsfluit)
 • fijmelen (= femelen)
 • fijt (= ontsteking in vingerkootje)
 • filistijnen
 • frijnen (= steenhouwerstechniek)
 • gebenedijd
 • gedijen (‘gestolen goed gedijt niet’)
 • geijkt
 • gekijf
 • gekwijl
 • geldsmijterij
 • gelijkzijdig
 • gelukstijding
 • gemijterd (= een mijter dragend)
 • gepolijst
 • getij
 • getijde
 • getijgerd (= gevlekt als een tijger)
 • in het gevlij komen
 • gewijd
 • gijn (= takel)
 • gijnbalk
 • gijpen (= zeilterm)
 • gijzelaar
 • girondijn
 • gladstrijken
 • grijns
 • grijnzen
 • habijt
 • hardlijvigheid
 • harlekijn
 • harpij
 • hermelijn
 • hongerlijder
 • hoogtijdagen
 • hooimijt (= hooischelf)
 • hooirijf (= hooihark)
 • hijgen
 • hijs ('een hele hijs')
 • hijsen
 • ijdel(heid)
 • ijken (= toetsen aan eisen, waarmerken)
 • ijkpunt
 • ijselijk
 • ijs en weder dienende
 • ijver
 • ijveren voor
 • ijzig
 • inlijsten
 • inwijden
 • inwijdingsfeest
 • inwrijven
 • jakobijn
 • kandij
 • kapsoneslijer
 • kapucijner (= peulvrucht, monnik)
 • kapucijnaap
 • karabijn
 • karmijnrood
 • karmozijn
 • karwij (= bepaalde plant)
 • kastijden
 • kastijding
 • katzwijm (‘in katzwijm vallen’)
 • kijf (‘dat staat buiten kijf’)
 • kijven
 • komijnekaas
 • kopij
 • kozijn
 • krijsen
 • krijt
 • Krijt (= tijdperk)
 • krijtperiode
 • krijtrots
 • kristallijnen
 • kwijlen
 • kwijten
 • kwijting
 • lamijnen (= zeurderig spreken)
 • librije (= oude kerk- of kloosterbibliotheek)
 • lij (‘in de lij liggen’, ‘iemand in de lij brengen’)
 • lijden (= ondergaan; ‘het lijdt geen twijfel’, ‘een nederlaag lijden’, ‘schipbreuk lijden’)
 • lijden (‘iemand graag mogen lijden’)
 • lijp (= niet goed snik, gek)
 • lijperd, lijpo
 • lijst (= opsomming, schilderijlijst, deurlijst)
 • lijster
 • lijve (aan den lijve ondervinden)
 • lijzijde
 • magazijn
 • marlijn (= soort zwaardvis)
 • marokijnen
 • mastgijn
 • mijden (= ontwijken)
 • mijmeren
 • (het) mijn en (het) dijn
 • mijt (= diertje)
 • mijter
 • naijleffect
 • naijverig
 • neersijpelen
 • neervlijen
 • neerzijgen
 • negorij (ook: negerij)
 • nijdas
 • nijgen (= buigen)
 • nijging (= groet met een buiging)
 • nijpend
 • nijptang
 • nijver
 • nijverheid
 • norbertijnenabdij
 • olijf, olijftak
 • omlijsten
 • ommezijde
 • onappetijtelijk
 • onbetwijfelbaar
 • onderwijl
 • onderzijde
 • ongelijkzijdig
 • ongepolijst
 • ontmijnen (= van mijnen ontdoen)
 • ontwijden (= ontheiligen)
 • onverwijld
 • oorvijg
 • openrijten
 • ophijsen
 • opvijzelen
 • overschrijden
 • pij (= kledingstuk)
 • pijl (om mee te schieten)
 • pijler (= steunpilaar)
 • prij (= kwaadaardige vrouw)
 • prijken (‘haar naam prijkte bovenaan de lijst’)
 • pupilverwijding
 • rijgen
 • rijk
 • rijp
 • rijven (= harken)
 • rijzen (= omhooggaan)
 • rozemarijn
 • satijn
 • schrijlings
 • schrijnend
 • slijmen
 • slijmvlies
 • slijpen
 • slijten
 • spijs
 • splijten
 • stampij, stampei (beide mogelijk)
 • stijfsel
 • stijgen
 • stijl (= manier; ‘dat is geen stijl’, ‘klassieke stijl’)
 • stijltang (= stylingtang - niet te verwarren met steiltang)
 • stoïcijns
 • strijken (‘met de hand over het hart strijken’)
 • tapijt
 • tij (het tij keren)
 • tijding (= bericht)
 • tijk (= een soort stof)
 • tijm, tijmhoning, tijmsiroop
 • twijg
 • uitdijen
 • uitwijden (= wijder maken, worden)
 • uitwijken
 • ultramarijn
 • verbrijzelen
 • vermaledijd
 • verstrijken (‘de tijd verstrijkt’)
 • verwijden (= wijder maken)
 • verwijderen
 • vijg
 • vijlen (= met een vijl (be)werken)
 • vlijen (= neerleggen; ‘zich neervlijen op het gras’)
 • vlijmscherp
 • vlijt, vlijtig
 • vrijen, vrijpartij, vrijage
 • weerszijden
 • wereldwijd
 • wijl (‘een korte wijl’, ‘bij tijd en wijle’)
 • wijd (‘iets wijds dragen’, ‘de wijde wereld in trekken’)
 • wijden (= door zalving inhuldigen)
 • wijden aan (= in dienst stellen van, (aandacht) besteden aan)
 • wijdverbreid
 • wijken (‘van geen wijken weten’)
 • zelfkastijding
 • het zij zo, hoe dit ook zij, wat dies meer zij

Met korte ei is juist:

 • aambei
 • aanlegsteiger
 • aanreiken
 • aardbei
 • achteruitdeinzen
 • afgepeigerd
 • afleiden
 • afscheid
 • afwasteil
 • afzeiken
 • akelei (= plant)
 • asjeweine
 • bakkeleien
 • bakzeil halen
 • balein
 • beddensprei
 • begeleiden
 • beiaard
 • beiden (‘beidt/beid uw tijd’)
 • beider (‘u beider aanwezigheid’)
 • beiderlei
 • beieren
 • beitel
 • beits
 • bepleistering
 • bepleiten
 • bereiden (‘klaarmaken’)
 • boekweit
 • breidelen
 • breien
 • breigaren
 • caleidoscopisch
 • cichorei
 • contreien
 • deimt (= halve hectare)
 • deinen, deining
 • dieptepeilen (= de diepte van het water peilen)
 • dopheide
 • dreinen
 • drieërlei
 • dweil, dweilen
 • enerlei
 • (op) enigerlei (wijze)
 • feilbaar
 • feilen (= zich vergissen, tekortschieten)
 • feilloos
 • feit (= iets wat vaststaat of gebeurd is)
 • fontein
 • futiliteit
 • galei, galeislaaf
 • gebakkelei
 • gebeier
 • gedrein
 • geheid (= zeer vast, duidelijk)
 • geigerteller
 • geilen (= seksuele lust hebben)
 • geintje (= grapje)
 • geiser
 • geisha
 • gelei
 • geleidehond
 • geschrei
 • geteisem
 • getreiter
 • geveinsd
 • gevlei (= vleierij)
 • gevleid
 • gewei (= stel hoorns)
 • gezeik
 • gezichtseinder
 • glühwein
 • greintje
 • hakbeitel
 • halsreikend
 • heibeien (= tieren)
 • heibel (schoppen)
 • heide, heidelandschap
 • heiden
 • heien (= met een heiblok instampen)
 • heiig
 • heikel
 • heikneuter
 • heilloos
 • heilstaat
 • heilwens
 • heimachine
 • heimat
 • heimwee
 • heisa
 • herleiden
 • inbreien
 • inheien
 • inleiden
 • inseinen
 • karwei (= klus)
 • kassei, kasseiweg
 • kastelein
 • keilen (= gooien)
 • keilbout
 • kleiduif
 • kleien
 • kleiig
 • klepzeiken, klapzeiken
 • koddebeier
 • konterfeitsel
 • labbeien (= babbelen)
 • lakei
 • lamprei (= jong konijn, bepaalde vis)
 • leiband
 • leidekker
 • leiden (= brengen, (aan)voeren; ‘dit leidt nergens toe’, ‘ik leid een zomerkamp’)
 • leidmotief, leitmotiv
 • leidsels
 • leidsman
 • leidsvrouw
 • leigrijs
 • leisteen
 • leverpastei
 • livrei
 • Magere Hein
 • Maleier (zo dronken als een -)
 • marjolein (= bepaalde plant)
 • marsepein
 • meedeinen
 • meiboom
 • meieren
 • meikever
 • melkwei
 • moerbei
 • neigen (= overhellen; ‘geneigd zijn tot iets’)
 • neiging (‘de neiging hebben tot iets’)
 • omheinen
 • ongebreideld
 • ontoereikend
 • ontweien (= schoonmaken voor bereiding)
 • pastei
 • peil (= niveau; waterpeil, ‘ergens geen peil op kunnen trekken’)
 • peilen (‘de diepte peilen’, ‘de markt peilen’, ‘iemand niet kunnen peilen’)
 • peinzen
 • plaveien
 • pleidooi
 • pleister
 • poppedeine
 • porselein
 • postelein (groente)
 • prei (= groente)
 • rammeien (= met een stormram inrammen)
 • reidans
 • reiger (= vogel)
 • reiken naar
 • reikhalzend
 • reikwijdte
 • reilen en zeilen
 • reinheid
 • schreien
 • spelemeien (‘voor zijn plezier naar buiten gaan’)
 • sprei
 • spreiden
 • stampei, stampij (beide mogelijk)
 • steiger (= stellage, stelling; aanlegplaats)
 • steil (= loodrecht (afhangend), 'steil haar', 'ergens steil van achterover slaan')
 • steilorig (= met steile oren, koppig)
 • steiltang (= tang om haar te ontkrullen - niet te verwarren met stijltang)
 • teil
 • terugdeinzen
 • toereikend
 • treiteren
 • uilezeik, uilenzeik
 • uitweiden over (= uitvoerig spreken over)
 • vakantiespreiding
 • vallei
 • veil (= omkoopbaar, beschikbaar)
 • veilen (= te koop aanbieden)
 • veiling
 • veinzen
 • verbreiden
 • vermeien (= zich vermaken)
 • vleien (= overdreven prijzen)
 • weiden (= (laten) grazen)
 • weids
 • weifelen
 • weigeren
 • weitas
 • zeiken
 • zeilen
 • zeis
 • zweien (= haaks zetten)