Hoe begin je een brief aan iemand met een dubbele achternaam: Geachte mevrouw Jansen-de Jong of alleen Geachte mevrouw Jansen?

Een brief aan mevrouw Jansen-de Jong begint met Geachte mevrouw Jansen.

De aanhef van een brief is eigenlijk een aanspreekvorm: we spreken de lezer aan zoals we hem of haar ook persoonlijk zouden begroeten. Dan zeg je niet 'Dag mevrouw Jansen-de Jong', maar 'Dag mevrouw Jansen'. Ook andere 'franje', zoals titels en voorletters, laten we in de aanhef van een brief achterwege.

In titulatuurgidsen wordt soms nog aangeraden om vrouwen helemaal niet met hun naam aan te spreken; een brief aan een vrouw moet dan beginnen met Geachte mevrouw. De meeste mensen vinden deze regel ouderwets; ook wij geven de voorkeur aan het noemen van de achternaam.

Op de enveloppe zijn we overigens wél zo volledig mogelijk. Vermeld daarop dus wel de geboortenaam, naam van de partner, voorletters en eventuele titels en predikaten: drs. A.J. Jansen-de Jong.

Overigens is aan de naam van mevrouw Jansen-de Jong niet te zien of zij van huis uit De Jong heet en getrouwd is met een Jansen, of dat Jansen haar geboortenaam is en De Jong de naam van de partner. Wettelijk gezien zijn beide opties mogelijk.