Waar komt de zegswijze goed van de tongriem gesneden zijn vandaan?

Wie goed van de tongriem gesneden is, is niet op zijn mondje gevallen: hij/zij is welbespraakt en ad rem.

De tongriem is volgens Van Dale (2005) een "spiertje onder de tong dat soms doorgesneden wordt als het de tongbeweging belemmert". In het Woordenboek der Nederlandsche Taal staat de variant licht van den tongriem gesneden zijn, met de betekenis "bedreven zijn in het spreken van vuile of liederlijke taal".