Wat is juist: het dorado, het eldorado of het Eldorado?

Het eldorado gebruiken we als we het over een 'ideaal oord' hebben: 'De Verenigde Staten zijn voor velen een eldorado.' Het Eldorado is de naam van een fictief land, dat volgens de mythe in Zuid-Amerika zou liggen en waar goud te vinden zou zijn: 'De Spanjaarden waren in Zuid-Amerika op zoek naar het Eldorado.'

Vergelijkbaar zijn Utopia en Luilekkerland als benamingen voor de fictieve landen; utopia en luilekkerland staan in het algemeen voor een 'ideaal oord'.

Het Groene Boekje en Van Dale (2015) vermelden tevens het dorado als variant van het eldorado. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal staat staat alleen eldorado. Het uitheemse el wordt door de meeste taalgebruikers niet herkend als lidwoord. Men beschouwt eldorado als één zelfstandig naamwoord. Dat blijkt ook uit de schrijfwijze: het Spaanse el dorado (een verkorting van el dorado país = 'het vergulde land') is in het Nederlands één woord geworden: eldorado. Het dorado komt in de praktijk nauwelijks voor.

Wie het eldorado afkeurt, zou ook een streep moeten zetten door bijvoorbeeld de alcohol, de alchemie, het alcazar, de albatros en het Alhambra. In al deze leenwoorden is al namelijk eveneens een (Arabisch) lidwoord.