Waar komt ‘Hoogmoed komt voor de val’ vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

De uitdrukking ‘Hoogmoed komt voor de val’ betekent eigenlijk: ‘hoogmoed gaat vooraf aan de val’. Er wordt mee bedoeld: ‘als je arrogant bent, denk je dat er niets fout kan gaan; als er dan toch iets verkeerd gaat, is dat een des te grotere klap’. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt als er al iets is misgegaan: ‘had je maar niet zo arrogant moeten zijn, want nu doet je nederlaag/falen/fout extra veel pijn’.

‘Hoogmoed komt voor de val’ is gebaseerd op een passage uit de Bijbel. In het bijbelboek Spreuken staat: “Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.” In de Statenvertaling (1637) luidt deze passage: “Hovaardigheid is [= komt] voor de verbreking [= ondergang, ellende] en hoogheid des geestes voor den val.” ‘Hoogmoed komt voor de val’ komt al zeker vier eeuwen voor in het Nederlands.