Wat is juist: junioradviseur of junior adviseur?

We schrijven junior adviseur.

De woorden junior en senior schrijven we los van de bijbehorende functieaanduiding; het zijn bijvoeglijke naamwoorden. De Latijnse woorden iunior ('de jongere') en senior ('de oudere') zijn de vergrotende trappen van de bijvoeglijke naamwoorden iuvenis ('jong') en senex ('oud').

Senior medewerkers hebben doorgaans al enige jaren ervaring in een bepaalde functie, junior medewerkers beginnen net. Daarnaast is er een tussenvorm: medior. Medior is geen Latijns woord; het is gevormd naar het voorbeeld van andere woorden met medi- die iets met 'midden' te maken hebben, zoals medium en de tijdsbepaling medio. Het woorddeel -(i)or, dat in junior en senior een vergrotende trap aanduidt, is daarbij als een 'nieuw' achtervoegsel opgevat.

Enkele veelvoorkomende functies zijn: junior accountmanager, junior onderzoeker, junior projectmedewerker, medior consultant, medior trainer, senior adviseur, senior consultant, senior manager en senior projectleider.

Er bestaan wel samenstellingen met junior en senior, maar dan is het tweede deel geen beroep. Denk aan juniorentoernooi en seniorfunctie.

We kennen junior en senior ook als toevoeging achter een eigennaam. Met junior duiden we de jongste, met senior de oudste van twee naamgenoten aan. Het maakt daarbij niet uit of het om een man of een vrouw gaat. Junior en senior staan in dit geval achter de naam: Bert Bakker junior en Ria Jansen senior.