Kun je boven een brief de aanhef Mijne heren gebruiken?
 

Het is niet verboden, maar het kan beter worden vermeden. Mijne heren wordt nogal eens gebruikt als de schrijver niet weet wie zijn brief zal lezen, of er niet over nadenkt aan wie hij precies schrijft. Deze briefaanhef heeft echter een groot nadeel: hij lijkt vrouwen uit te sluiten.

Zelfs al zou je als schrijver zeker weten dat de brief alleen door mannen gelezen wordt, dan nog is Mijne heren geen aanbevelenswaardige optie. Deze aanhef maakt namelijk een vrij formele en ouderwetse indruk. Dat komt onder meer door het woord mijne: deze vorm zou tegenwoordig mijn luiden – net zoals we mijn boeken zeggen en niet mijne boeken.

Wat is dan het alternatief? Als de brief aan meerdere personen gericht is, is Geachte dames en heren geschikt, of bijvoorbeeld Geachte lezer. Een brief die niet specifiek gericht is aan meerdere personen kan beginnen met Geachte heer/mevrouw of Geachte heer, mevrouw – het liefst met de achternaam, als die bekend is.

De afkorting L.S. (lectori salutem = 'den lezer heil') wordt als ouderwets en onpersoonlijk beschouwd.