Waar komt steen en been klagen vandaan?

Steen en been klagen betekent 'uitgebreid, hartgrondig klagen'.

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat deze zegswijze oorspronkelijk anders luidde, namelijk steen en been zweren. Zweren deed je vroeger namelijk (onder andere) bij een grafsteen of stenen altaar (steen) waarin de botten (been) van een heilige werden bewaard. Het was overigens (al voor de invoering van het christendom) een Germaans gebruik om bij heilige stenen te zweren, een eed te doen.

Later ging men steen en been vooral gebruiken in combinatie met klagen; het kreeg de betekenis 'hartgrondig'. Steen en been jammeren kwam volgens F.A. Stoett ook weleens voor.

In het Spreekwoordenboek van P.J. Harrebomée staat de uitdrukking het vriest steen en been. Van Dale (2005) kent alleen het vriest stenen uit de grond.