Spreek je sweater uit als [swetter] of als [swieter]?

De Engelse uitspraak van sweater is in elk geval [swetter], rijmend op letter. Maar in de meeste Nederlandse naslagwerken is ook de 'vernederlandste' uitspraak [swieter] opgenomen, bijvoorbeeld in het Uitspraakwoordenboek (2000), het woordenboek van Verschueren (1996) en de grote Van Dale (2005).

De lettercombinatie ea kan in het Engels op verschillende manieren worden uitgesproken. Meestal klinkt ze als [ie], bijvoorbeeld in leave, seat en heater. Het kan ook een [ee] zijn, zoals in great en steak, en in een aantal gevallen een [è], zoals in dead, sweat en sweater. Op grond van de ea-uitspraak in bekende leenwoorden als team en dealer hebben veel Nederlandse taalgebruikers waarschijnlijk gedacht dat de uitspraak [swieter] juist is. Die variant werd zo gangbaar dat het Uitspraakwoordenboek van De Coninck, uit 1974, al beide varianten noemt.

In de grote Van Dale werd tot en met de elfde druk (1984) uitsluitend de 'correcte' Engelse uitspraak [swetter] vermeld, maar in de twaalfde druk (1992) is de uitspraak [swieter] toegevoegd, om tegemoet te komen aan de praktijk. De uitspraak [swieter] is dus in het Nederlands niet fout, maar in het Engels wel.