230V-aansluiting is een samenstelling die bestaat uit een getal (230), een symbool (V) en een zelfstandig naamwoord (aansluiting). In zo’n samenstelling vervalt de spatie tussen het getal en het symbool, en komt er na het symbool een streepje.  

Eenheden als V en MHz zijn niet zozeer afkortingen, maar meer internationaal erkende symbolen, die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld het graden- en procentteken. Het ligt dan ook voor de hand ze op dezelfde wijze te behandelen. In 5%-regeling, 30°-grens en 500°C-thermometer vervalt de spatie na het getal. Dat gebeurt ook in 230V-aansluiting.

Andere voorbeelden:

getal + symbool samenstelling
0,5 l 0,5l-pak
100 km (100 km/u, 100 km/h) 100km-bord, 100km-weg
100 W 100W-lamp
120 km (120 km/u, 120 km/h) 120km-bord, 120km-weg
125 cc 125cc-motor, 125cc-wedstrijd
130 km (130 km/u, 130 km/h) 130km-bord, 130km-weg
1,8 GHz 1,8GHz-processor
2 l 2l-pak
2 pk 2pk-motor
2,5 l 2,5l-pak
20 A 20A-aansluiting
20 MHz 20MHz-snelheid
212 °F 212°F-grens
230 V 230V-spanning
233 Hz 233MHz-processor
25 m 25m-bad
250 cc 250cc-klasse
250 ml 250ml-verpakking
30 °C 30°C-grens
30 km 30km-zone
35 mm 35mm-camera
5 kg 5kg-verpakking
50 m 50m-bad
7 W 7W-spaarlamp
75 W 75W-lamp
80 km 80km-zone
90 m 90m-schans

Overigens geldt voor deze samenstellingen hetzelfde als voor andere samenstellingen: als het de leesbaarheid ten goede komt, mogen ze van een koppelteken worden voorzien; dus 600-MHz-processor en 30-km-zone zijn ook mogelijk. En ten slotte zijn er gevallen voorstelbaar waarin omwille van de leesbaarheid de eenheid beter voluit kan worden geschreven. Zo is 1,5-literpak (officiële spelling: 1,5 literpak) beter leesbaar dan 1,5l-pak.