College van burgemeester en wethouders is geen eigennaam, maar een soortnaam, net als gemeenteraad. Elke Nederlandse gemeente heeft immers een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders.

In België heet het gemeentebestuur het college van burgemeester en schepenen – eveneens met kleine letters.

In adresseringen worden, waarschijnlijk uit beleefdheid, soms wel hoofdletters gebruikt (net als in bijvoorbeeld Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander):

    College van Burgemeester en Wethouders
    Amstel 1
    1011 PN Amsterdam

Ook de gemeenteraad en gemeenteraadsleden zijn met kleine letter.

B en W

De afkorting van ‘burgemeester en wethouders’ is van oudsher wél met hoofdletters: college van B en W. Naast college van B en W komt geregeld de notatie college van B & W voor, met een ampersand (&). Het heeft de voorkeur om en te schrijven.

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

De bestuurscolleges van een provincie zijn Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Hoewel het ook hier in feite om soortnamen (‘algemene woorden’) gaat en je dus kleine letters zou verwachten, worden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gewoonlijk met hoofdletters geschreven, als namen. In België is voor het vergelijkbare deputatie wel de kleine letter in gebruik.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!