Het hele werkwoord is uitgaan van (iets). Daarin hoort het voorzetsel uit bij het werkwoord gaan. Dat zie je terug in de zin ‘We gaan ervan uit dat het zal lukken.’ In deze zin blijft uit namelijk los staan, want het hoort niet bij ervan, maar bij gaan. Meer voorbeelden:

 • We gaan ervan uit dat het goed afloopt.
 • Ik ga ervan uit dat ze het goed bedoelt.
 • We gingen ervan uit dat we nog wel een kans zouden krijgen.
 • Kijk naar dit voorbeeld: als je hiervan uitgaat komt het goed.
 • Ik was van plan minstens drie jaar te blijven en ook mijn werkgever ging daarvan uit.
 • Dit zijn de principes waarvan uitgegaan moet worden.

Je ziet in deze zinnen dat uit los blijft staan van ervan, hiervan, daarvan en waarvan. Dat moet volgens de spellingregels, want zo laat je zien dat je weet dat in ervan uitgaan het voorzetsel uit bij het werkwoord gaan hoort. ‘We gaan ervanuit dat ...’ en ‘Als je hiervanuit gaat ...’ zijn bijvoorbeeld niet goed. Er, daar, hier en waar trekken als een soort magneetjes wél het voorzetsel van naar zich toe, maar kunnen dat níét doen met uit, want dat voorzetsel heeft al een eigen rol in de zin als onderdeel van het werkwoord.

In ‘We gaan ervan uit dat ...’ worden gaan en uit van elkaar gescheiden door andere woorden. Dat kan ook gebeuren met ervan. Wat hetzelfde blijft, is dat uit niet aan van vast komt. Ook nu geldt dat je uit alleen maar vast mag schrijven aan gaan, of een vervoeging daarvan. Voorbeelden:

 • Ik ben er steeds van uitgegaan dat het klopt.
 • We gaan er daarom maar van uit dat de cijfers juist zijn.
 • Alleen door samenwerken kom je verder, ga daar nou maar van uit.
 • Waar ben je van uitgegaan bij je berekening?

Wil je oefenen met ervan uitgaan? Klik dan op het tabblad ‘Oefenen’ hierboven.

Vanuit

Vanuit is wél goed in zinnen als ‘Vanuit de stad gerekend moet je de derde afslag hebben’ en ‘Vanuit mijn functie sta ik hier helemaal achter.’ Hier is vanuit één geheel dat helemaal los staat van het werkwoord.

Kijk voor andere combinaties van er / hier / waar / daar, een of meer voorzetsels en een werkwoord in ons uitgebreide advies met een lange lijst voorbeelden.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Voorbeeldzinnen met ervan uitgaan, hiervan uitgaandaarvan uitgaan en waarvan uitgaan

Ervan uitgaan

 • Ze gaan ervan uit dat het klopt.
 • Ze gaan er wel van uit dat het klopt.
 • Ze kunnen ervan uitgaan dat het klopt.
 • Ze kunnen er wel van uitgaan dat het klopt.
 • Ze zijn ervan uitgegaan dat het klopt.
 • Ervan uitgaande dat de cijfers juist zijn, ga ik akkoord.
 • Ik ben ervan uitgegaan dat de cijfers juist zijn.
 • Ik ga ervan uit dat de cijfers juist zijn.
 • Ik vind dat we ervan moeten uitgaan dat de cijfers juist zijn.

Hiervan uitgaan

 • Ik vind deze opzet het best. Zullen we hiervan uitgaan?
 • Kijk naar de hoeveelheden in het recept. Als je hiervan uitgaat, heb je altijd precies genoeg.
 • Volgens haar was de berekening onzorgvuldig en is hier dus ten onrechte van uitgegaan.

Daarvan uitgaan

 • Daarvan ga ik uit.
 • Daar wil ze liever nog niet van uitgaan.

Waarvan uitgaan

 • Dit zijn de principes waarvan uitgegaan moet worden.
 • Waarvan kunnen we uitgaan?
 • Waar wil je van uitgaan bij die berekening?

Wil je oefenen met zinnen waarin ervan uitgaan voorkomt? Doe dan deze test!