De naam George kan op verschillende manieren worden uitgesproken:

 • als ‘dzjo(r)dzj’, ‘zjorzj’, of ‘sjors’: dan is George’ boek juist;
 • als ‘dzjo(r)dzjuh’, ‘zjorzjuh’ of ‘geeorge’: dan is Georges boek juist.

De slotklank van een naam is bepalend voor de schrijfwijze van de bezitsvorm.

Hoofdregel

De hoofdregel is: schrijf de bezits-s direct aan de naam vast. Dat geldt voor: namen die eindigen op een medeklinker; namen die eindigen op twee letters die één klinkerklank vormen (ie, ou, ah, ij, enz.); namen op een ‘doffe’ e (een ‘uh’-klank) of een é. Voorbeelden:

 • Jans dochter, Esthers verjaardag, Jennifers huis, Mahirs fiets, Robs baan, Freuds theorie, Sneijders vrije trap
 • Van Persies doelpunt, Loulous onderzoek, Hannahs brommer, Komrijs poëzie, Esmées zwangerschap
 • Oranjes tactiek, Ruttes regering, Elines collega, Renés uitspraak

Apostrof + s

Er komt een apostrof voor de bezits-s als een naam eindigt op een klinkerklank van één letter (a, e, i, o, u, y) die als lange klank klinkt (dus als ‘aa’, ‘ee’, ‘ie’, ‘oo’, ‘uu’):

 • Afra’s fiets, Petra’s huisdieren, Antigone’s roem, Penelope’s antwoord, Crusoë’s dagboek, Anni’s analyse, Otto’s recept, Ebru’s column, Elly’s overuren, Amy’s huis
  (Let op: de s komt wél vast aan de é en de ‘doffe’ e: Renés verdwijning, Ankes kat.)

Zet een apostrof voor de bezits-s na losse letters en afgekorte namen:

 • JP’s flat, A.F.Th.’s boek, Q’s rol in de film

Alleen een apostrof

Als een naam eindigt op een sisklank, komt er alleen een apostrof (en geen s). Onder ‘sisklank’ vallen de s en de z, maar ook de x en alle letters of lettercombinaties die als ‘s’, ‘sj’, ‘tsj’, ‘zj’ of ‘dzj’ worden uitgesproken:

 • Truus’ gast, Inez’ auto, Perez’ analyse
 • Alex’ vriendin, Barentsz’ pooltocht, Carice’ filmrol, Bush’ vader, Ivic’ auto

Een twijfelgeval is de Engelse th. Zie de pagina over Keith’/Keiths gitaar.

In de praktijk vaak apostrof + s

In de praktijk wordt ook bij namen die op een medeklinker, een ‘doffe’ e, of een ie, oe enz. eindigen, vaak een apostrof geschreven: Ardern’s politiek, Ad’s vergadering, Step’s verslag, Van Dale’s woordenboeken, Anneke’s huis, Van Persie’s doelpunt, Oranje’s tactiek, Loulou’s onderzoek. Veel mensen vinden deze notatie duidelijker: bij de schrijfwijze Loulou’s of Ardern’s springen de namen Loulou en Ardern meer in het oog dan bij Loulous of Arderns.

Zo’n extra, ‘overbodige’ apostrof komt al lang voor in het Nederlands. Er is wat ons betreft geen bezwaar tegen als het duidelijker oogt, maar volgens de officiële spelling is de apostrof hier niet correct.

Heel veel voorbeelden staan hier.

Oefenen?

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!