Beste krijgt een hoofdletter, omdat de aanhef (een soort zin) hier begint. Voor Geachte geldt hetzelfde.

Als er mevrouw, meneer of heer gebruikt wordt, krijgt die genderaanduiding een kleine letter. Die aanduiding is geen naam en er is ook geen andere reden om een hoofdletter te gebruiken. (Er bestaat wel zoiets als de eerbiedskapitaal (de hoofdletter uit respect of ontzag), maar die wordt maar bij weinig woorden gebruikt; bekende voorbeelden zijn Hare Majesteit en onze Here Jezus.)

Het tussenvoegsel Van is hier met een hoofdletter, omdat het (in dit geval) het begin van de achternaam markeert. Het tweede tussenvoegsel, der, krijgt een kleine letter; de naam is al eerder ‘begonnen’ (hier bij Van). Het ‘hoofddeel’ van de achternaam, hier Knaap, wordt altijd met een hoofdletter geschreven.

Voorvoegsels

Tussenvoegsels, zoals van of de of op, zijn met een kleine letter als de naam al ‘begonnen is’, dus als er een voorletter, een voornaam of de achternaam van een partner aan voorafgaat:

 • Hendrika van der Knaap
 • H. van der Knaap
 • familie Voorthuizen-van der Knaap

Het eerste tussenvoegsel krijgt een hoofdletter als er geen voorletter, voornaam of achternaam aan voorafgaat, maar bijvoorbeeld een academische titel of een functie:

 • drs. Van der Knaap
 • burgemeester Van der Knaap
 • meneer Van der Knaap
 • tienkampster Van der Knaap
 • Beste mevrouw Van der Knaap

Het hierboven beschrevene geldt voor Nederland. In België gaat het net iets anders: de tussenvoegsels worden daar altijd geschreven zoals in het bevolkingsregister staat, en dat kan per naam verschillen. In verreweg de meeste namen heeft het (eerste) tussenvoegsel altijd een hoofdletter.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

De Vries

Het eerste voorvoegsel in een achternaam krijgt een hoofdletter als daarvoor niet nog een voornaam, voorletter of andere achternaam staat.

 • prof. dr. Aan de Stegge
 • echtpaar De Vries
 • collega De Bruijn
 • mevrouw Te Dorsthorst
 • bakker Ten Hoven
 • meneer Van Dijk
 • docente Van de Straat
 • professor Van der Vliet 
 • de heer Van het Reve
 • voorzitter Uit de Bulten

Kim de Vries

Voorvoegsels in een achternaam krijgen géén hoofdletter als daarvoor een voornaam, voorletter of andere achternaam staat.

 • prof. dr. A.D. (Anna) aan de Stegge
 • echtpaar Jansen-de Vries
 • collega Rosa de Bruijn
 • mevrouw H. te Dorsthorst
 • bakker Wim ten Hoven
 • meneer Hendrik van Dijk
 • docente M. van de Straat
 • professor G.H.J. van der Vliet
 • de heer G.K. van het Reve
 • voorzitter Henny uit de Bulten  

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!