Er is sprake van is een vaste combinatie voor ‘ergens mee te maken hebben’, ‘iets wat mogelijk het geval is’ of ‘iets wat gezegd of gemeld is’.

 • Er is sprake van een salarisverhoging.
 • Er was nooit eerder sprake van zulke lage werkloosheidscijfers.

In er is sprake van heet het gebruik van er ‘presentatief’. Dit presentatieve er is meestal niet verplicht: zeker in zinnen die beginnen met een bijwoordelijke bepaling (bijvoorbeeld een plaats- of tijdsaanduiding), kan er verderop in de zin vaak weggelaten worden.

 • In West-Europa was (er) nooit eerder sprake van zulke lage werkloosheidscijfers.
 • Uiterlijk volgend jaar is (er) sprake van een salarisverhoging.
 • Gisteren was (er) nog sprake van zware onweersbuien.
 • Onduidelijk is vooral of (er) sprake is van te weinig zitplaatsen of te veel aanmeldingen?
 • Helaas is (er) sprake van klimaatverandering, maar gelukkig is er hoop.

Er zijn mensen die geleerd hebben dat als er weg kán blijven, het ook weg móét blijven. Dat is niet waar: als een zin met er goed klinkt, is die zin ook grammaticaal in orde. Soms klinkt het weglaten van er juist onnatuurlijk of stijf. Dat geldt zeker ook voor zinnen met sprake zijn van, al blijft het deels een kwestie van smaak:

 • Waarschijnlijk was sprake van fraude.
 • Afgelopen zomer was nog sprake van droogte, dit jaar niet.

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ voor meer voorbeelden van zinnen met sprake van en wel of juist geen er.

Wanneer gebruik je er?

In zinnen met sprake zijn van komt er vaak voor, maar kan het eventueel achterwege blijven. In andere gevallen is er verplicht, bijvoorbeeld als het naar een plaats verwijst of met een telwoord gecombineerd wordt. Meer daarover staat op de pagina ‘Wanneer gebruik je er?

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Is (er) sprake van er?

Hieronder staan voorbeelden van zinnen met de uitdrukking sprake zijn van. Er staat tussen haakjes, omdat het eventueel weggelaten kan worden. Dat hóéft niet. Vaak klinkt de zin beter mét er.

 • Aanvankelijk was (er) nog sprake van de aanwezigheid van een VN-vredesmacht.
 • Afgelopen zomer was (er) nog sprake droogte, dit jaar niet.
 • Helaas is (er) sprake van woningnood.
 • Het is de vraag of (er) sprake is van oneerlijke concurrentie.
 • Het is duidelijk dat (er) sprake is van klimaatverandering.
 • In Europa is (er) sprake van vergrijzing.
 • In het eerste kwartaal 2012 is (er) sprake van een opvallende koersstijging met circa 10%.
 • In het nieuwe plan is (er) sprake van 60 voltijdse en 28 deeltijdse arbeidsplaatsen.
 • Langzamerhand is (er) sprake van een paradigmaverschuiving.
 • Mogelijk is (er) sprake van oorlogsmisdaden.
 • Momenteel is (er) sprake van een overkill.
 • Natuurlijk was (er) geen sprake van opzet.
 • Nu is (er) sprake van een wereldwijd fenomeen.
 • Ook hier is (er) sprake van een trend.
 • Pas in 1929 was (er) sprake van enig herstel.
 • Staan die gevallen op zich of is (er) sprake van een patroon?
 • Toen was (er) sprake van hard werken voor weinig loon.
 • Volgens de tegenpartij was (er) geen sprake van een overtreding.
 • Vorige jaren was (er) nog sprake van een voorzichtige daling, nu niet meer.
 • Wereldwijd is (er) sprake van ongeveer 370 miljoen inheemse volken / 50.000 bedreigde diersoorten.
 • Zelden is (er) sprake van opzet.
 • Zij beweert dat (er) gelukkig nooit sprake was van geweld.
 • Zo is (er) al enkele eeuwen sprake van een strikte scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht.

Herkomst

Sprake in er is sprake van is een verouderde vorm van het woord spraak, dat onder meer ‘gesprek’ betekent. Sprake komt alleen in vaste verbindingen nog voor:

 • Iets ter sprake brengen
 • Het kwam toevallig ter sprake
 • Er is sprake van …
 • Geen sprake van!