Volgens de officiële spelling moet je bij de vervoeging van leasen uitgaan van de stam lease, mét een e aan het einde. De vraag is hoe nodig die e achter leas eigenlijk is in leaset, leasete(n)/leaseden en geleaset/geleased. Voor de uitspraak voegt de e hier weinig toe. Vandaar dat je ook de vormen least, leaste/leasde en geleast/geleasd geregeld tegenkomt. Officieel zijn deze alternatieve spellingen niet goed, maar ze zijn zeker verdedigbaar.

Leasen (officiële spelling)

ik lease - ik leasede/leasete
jij leaset - jij leasede/leasete
hij/zij leaset - hij/zij leasede/leasete
wij leasen - wij leaseden/leaseten
jullie leasen - jullie leaseden/leaseten
zij leasen - zij leaseden/leaseten
ik heb geleased/geleaset
gebiedende wijs: lease!

Leasen (alternatieve spelling)

ik lease - ik leasde/leaste
jij least - jij leasde/leaste
hij/zij least - hij/zij leasde/leaste
wij leasen - wij leasden/leasten
jullie leasen - jullie leasden/leasten
zij leasen - zij leasden/leasten
ik heb geleasd/geleast
gebiedende wijs: lease!

Waarom zijn leasete én leasede goed? 

Leasen kun je op twee manieren uitspreken: met een ‘s’ of met een ‘z’-achtige klank. Als je de s in leasen uitspreekt als de s in briesen, voeg je in de verleden tijd -te toe: ze leasete is dan vergelijkbaar met ze brieste. Als je de s in leasen meer uitspreekt als de z van kniezen, voeg je in de verleden tijd -de toe: ze leasede is dan vergelijkbaar met ze kniesde. Het is allebei officieel juist. De alternatieve spellingen leaste en leasde kom je ook geregeld tegen.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staat een overzicht van de werkwoorden die vergelijkbaar zijn met leasen. Officieel komt daarin steeds een e aan het einde van de stam. Wie niet voor de overheid of in het onderwijs werkt, kan ervoor kiezen uit te gaan van een stam zonder die extra e. Sommige van de werkwoorden die hieronder genoemd worden, zijn overigens niet te vinden in het Groene Boekje, maar ze staan wel in Van Dale, dat de regels van de officiële spelling volgt. Ze zijn ook te vinden in de woordenlijst op deze website

 • appeasen (‘zoethouden, conflicten vermijden’)
  ik appease, jij/hij appeaset - jij/hij appeasede/appeasete - geappeaset/geappeased (officiële spelling)
  ik appease, jij/hij appeast - jij/hij appeasde/appeaste - geappeast/geappeasd (alternatief)
 • browsen (‘met een browser bekijken, bladeren’)
  ik browse, jij/hij browset - jij/hij browsede/browsete - gebrowsed/gebrowset (officiële spelling)
  ik browse, jij/hij browst - jij/hij browsde/browste - gebrowsd/ gebrowst (alternatief)
 • cleansen (‘reinigen, zuiveren’)
  ik cleanse, jij/hij cleanset - jij/hij cleansede - gecleansed (officiële spelling)
  ik cleanse, jij/hij cleanst - jij/hij cleansde - gecleansd (alternatief)
 • cruisen (‘een cruise maken, de stad doorkruisen, een minnaar zoeken’)
  ik cruise, jij/hij cruiset - jij/hij cruisete/cruisede - gecruiset/gecruised (officiële spelling)
  ik cruise, jij/hij cruist - jij/hij cruisde/cruiste - gecruisd/gecruist (alternatief)
 • fundraisen (‘fondsen werven’)
  ik fundraise, jij/hij fundraiset - jij/hij fundraisede - gefundraised (officiële spelling)
  ik fundraise, jij/hij fundraist - jij/hij fundraisde - gefundraisd (alternatief)
 • housen (‘op housemuziek dansen’)
  ik house, jij/hij houset - jij/hij housete/housede - gehouset/gehoused (officiële spelling)
  ik house, jij/hij houst - jij/hij houste/ housde - gehoust/gehousd (alternatief)
 • pleasen
  ik please, jij/hij pleaset - jij/hij pleasede - gepleased (officiële spelling)
  ik please, jij/hij pleast - jij/hij pleasde - gepleasd (alternatief)
  releasen (‘uitbrengen, introduceren’)
 • ik release, jij/hij releaset - jij/hij releasete/releasede - gereleaset/gereleased (officiële spelling)
  ik release, jij/hij releast - jij/hij releaste/releasde - gereleast/gereleasd (alternatief)
  teasen (‘prikkelen, verleiden’)
 • ik tease, jij/hij teaset - jij/hij teasede - geteased (officiële spelling)
  ik tease, jij/hij teast - jij/hij teasde - geteasd (alternatief)
 • technoleasen (‘kennis verkopen en vervolgens terughuren’)
  ik technolease, jij/hij technoleaset - jij/hij technoleasede/technoleasete - getechnoleaset/getechnoleased (officiële spelling)
  ik technolease, jij/hij technoleast - jij/hij technoleasde/technoleaste - getechnoleast/getechnoleasd (alternatief)
 • verleasen (‘verhuren’)
  ik verlease, jij/hij verleaset - jij/hij verleasete/verleasede - verleaset/verleased (officiële spelling)
  ik verlease, jij/hij verleast - jij/hij verleaste/verleasde - verleast/verleasd (alternatief)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!