De aanhef Mijne heren is niet meer van deze tijd. Mijne heren was lange tijd tamelijk gebruikelijk als formele, algemene aanhef, maar geldt al enige tijd als verouderd. De belangrijkste reden is dat deze aanhef vrouwelijke lezers uitsluit.

Zelfs al zou je als schrijver zeker weten dat de brief of e-mail alleen door mannen gelezen wordt, dan nog is Mijne heren niet aan te bevelen. Deze aanhef komt namelijk ook dan te formeel en ouderwets over. Dat komt vooral door de verouderde vorm mijne (met buigings-e). Geachte heren is wel mogelijk als formele aanhef, gericht aan uitsluitend mannen.

Als de brief aan meerdere personen gericht is, en je weet niet of het mannen of vrouwen zijn en je kent hun namen niet, is Geachte dames en heren gebruikelijk, of bijvoorbeeld Geachte lezersGeachte leden van Onze Taal, Geachte buurtbewoners, Geachte helpdeskmedewerkers. Informeler zijn bijvoorbeeld: Beste lezersBeste familie en vrienden van het bruidspaar, Beste ouders van groep 4b, Beste buren.

Een brief die niet specifiek gericht is aan meerdere personen, kan beginnen met Geachte heer/mevrouw of Geachte heer, mevrouw, Beste meneer/mevrouw of Beste meneer, mevrouw. Andere mogelijkheden zijn Geachte lezerGeachte buurtbewoner, Geachte helpdeskmedewerker, Beste buurtbewoner, Beste vrijwilliger, Beste helpdeskmedewerker, enz.

L.S. 

De afkorting L.S. (lectori salutem = ‘de lezer heil’, dus: ‘de beste wensen voor jou/u, lezer’) is geen aanrader. L.S. komt bij de meeste mensen ook ouderwets en onpersoonlijk over.