Er bestaat een grote variatie in briefindelingen, maar de lay-out die tegenwoordig het vaakst wordt gebruikt, is de ‘Amerikaanse indeling nieuwe stijl’. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn:

  • alle vaste briefonderdelen beginnen links tegen de kantlijn;
  • de volgorde van de vaste onderdelen is: afzender, geadresseerde, plaats en datum, onderwerp, kenmerk, aanhef, briefinhoud, slotformule en ondertekening, bijlagen en kopie;
  • een nieuwe alinea begint niet met een inspringing, maar na een witregel.

Overigens staan de gegevens van de afzender bij bedrijven vaak op een andere plaats, bijvoorbeeld in het briefhoofd, in de rechterbovenhoek, of onderaan.

Voorbeeld

Een brief ziet er volgens de Amerikaanse indeling nieuwe stijl dus zo uit:

Genootschap Onze Taal
Raamweg 1a
2596 HL Den Haag

A. Jansen
Hoofdstraat 5
1234 AB DEN HAAG

Den Haag, 28 februari 2021

Betreft: lidmaatschap
Kenmerk: OT/LV/120229

Geachte mevrouw Jansen,

[Hier komt de tekst van de brief.]

Met vriendelijke groet,
namens het Genootschap Onze Taal

[handtekening]
Linda Verhey

Bijlage: brochure over lidmaatschap

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!