Ten behoeve van is een zogenoemde ‘voorzetseluitdrukking’: een woordgroep (met een of meer voorzetsels erin) die als geheel de functie heeft van een voorzetsel. 

Als je duidelijke taal wilt schrijven, kun je de voorzetseluitdrukking ten behoeve van vaak beter vervangen door een voorzetsel, zoals voor. Zo wordt de tekst minder omslachtig en daardoor voor veel lezers ook duidelijker.

 • Deze onderdelen zijn nodig ten behoeve van een goede werking. 
 • Deze onderdelen zijn nodig voor een goede werking. 

Andere voorbeelden van voorzetseluitdrukkingen zijn met behulp van (te vervangen door met) en met betrekking tot (te vervangen door van of over of voor).

 • Met behulp van een tondeuse millimeterde de kapper zijn haar. 
 • Met een tondeuse millimeterde de kapper zijn haar.
 • De analyse met betrekking tot de begroting moet volgende week afgerond zijn.
 • De analyse van de begroting moet volgende week afgerond zijn.

Soms kun je een zin met een voorzetseluitdrukking duidelijker maken door een nieuwe (bij)zin te beginnen: 

 • Let erop dat de kosten ook in geval van vertrekkende leden beheersbaar blijven.
 • Let erop dat de kosten ook beheersbaar blijven als er leden vertrekken.

Klik voor meer voorbeelden op het tabblad ‘Voorbeelden’. 

Samenhang tussen woorden aangeven 

Voorzetseluitdrukkingen leggen een relatie tussen woorden zonder exact aan te geven wélk verband dat precies is. Als dat verband ook echt niet duidelijk ís, is een voorzetseluitdrukking soms moeilijk te vermijden.

Bijvoorbeeld: ‘Er zijn twee mensen gearresteerd in verband met de moord op de president.’

Voor of vanwege is hier te stellig, omdat de precieze reden voor aanhouding en de aanklacht nog niet bekend zijn. De twee personen ‘hebben er iets mee te maken’, maar wat precies is nog onduidelijk. Deze formulering is mogelijk: ‘Er zijn twee mensen gearresteerd na de moord op de president. Het is onduidelijk of ze werkelijk iets met de moordaanslag te maken hebben, en zo ja, wat.’ Het nadeel is wel dat dit veel langer is.

Sommige voorzetseluitdrukkingen zijn niet gemakkelijk door één (modern) voorzetsel te vervangen. Ze zijn bijvoorbeeld alleen te vervangen door een (ander) ouderwets woord, zoals betreffende of aangaande, of door langere bijzinnen: ‘die te maken hebben met’, ‘die gaan over’, ‘die samenhangen met’.

 • De Kamer wil meer weten over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot vluchtelingen en statushouders. (met betrekking tot is hier betreffende of aangaande)
 • Dat komt door de maatregelen ten aanzien van de coronapandemie. (Is bedoeld dat de maatregelen een gevolg zijn van de coronapandemie, gaat het om maatregelen om corona te bestrijden, of gaan de maatregelen over de pandemie?)

Als de precieze betekenis van de voorzetseluitdrukkingen vaag of onduidelijk is, betekent dat ook dat er in de tekst iets vaags of onduidelijks wordt verteld. Dat kan natuurlijk een goede reden zijn om nog iets toe te voegen, te herschrijven of juist te schrappen. 

 • Dat komt door de maatregelen waaraan we ons moesten houden toen veel mensen corona hadden.
 • Veel Europese landen werken aan wetgeving in het kader van de klimaatverandering.
 • Veel Europese landen werken aan wetten die klimaatverandering moeten tegengaan.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staan meer voorbeelden van voorzetseluitdrukkingen met een korte variant daarachter.

aan de hand van ≈ met

 • We zullen dit aan de hand van voorbeelden duidelijk maken.
 • We zullen dit met voorbeelden duidelijk maken.

aan de zijde van ≈ van, aan, bij

 • Het optreden aan de zijde van de organisatie was voortreffelijk
 • Het optreden van de organisatie was voortreffelijk.
 • De organisatie heeft het heel goed gedaan.

als gevolg van ≈ door

 • De regeling is bedoeld voor bedrijven die als gevolg van de corona-epidemie veel minder omzet hadden.
 • De regeling is bedoeld voor bedrijven die door de corona-epidemie veel minder omzet hadden.

ten gevolge van ≈ door

 • De regeling is bedoeld voor bedrijven die ten gevolge van de corona-epidemie veel minder omzet hadden.
 • De regeling is bedoeld voor bedrijven die door de corona-epidemie veel minder omzet hadden.
 • Ze hebben een dieet gevolgd ten gevolge waarvan ze zich steeds energieker voelden.
 • Ze hebben een dieet gevolgd waardoor ze zich steeds energieker voelden.

bij gelegenheid van ≈ dat hoort bij , toen x er is/was / plaatsvindt/plaatsvond …

 • Het herdenkingsboek bij gelegenheid van ons jubileum was een groot succes.
 • Het herdenkingsboek dat is gemaakt om ons jubileum te vieren, was een groot succes.

door middel van ≈ met, door

 • U kunt u inschrijven door middel van het formulier bij deze brief.
 • U kunt u inschrijven met het formulier bij deze brief.

gezien het feit dat ≈ omdat, doordat

 • Gezien het tekort aan water geldt er een sproeiverbod.
 • Omdat er een tekort aan water is, is er een sproeiverbod.

in het kader van ≈ over

 • Zijn paper in het kader van de klimaatdoelen is goed beoordeeld.
 • Zijn paper over de klimaatdoelen is goed beoordeeld.

in geval van ≈ bij, in, (zin met) als

 • Als u in geval van een noodsituatie op de alarmknop drukt, komt u in contact met de meldkamer.
 • Als u bij een noodsituatie op de alarmknop drukt, komt u in contact met de meldkamer.

in het geval dat ≈ als, wanneer

 • In het geval dat u de vergadering niet kunt bijwonen, kunt u zich bij ons afmelden.
 • Als u de vergadering niet kunt bijwonen, kunt u zich bij ons afmelden.

in navolging van ≈ (zin met) net als

 • In navolging van de gemeente Rotterdam werkt nu ook de gemeente Eindhoven met beeldbrieven.
 • Net als de gemeente Rotterdam werkt nu ook de gemeente Eindhoven met beeldbrieven.

in samenwerking met ≈ (zin met) met, samen met

 • De gemeente is met dit project begonnen in samenwerking met de provincie Gelderland.
 • De gemeente is met dit project begonnen samen met de provincie Gelderland.

in tegenstelling tot ≈ (zin met) maar

 • Vloerverwarming raakt nooit oververhit, in tegenstelling tot traditionele radiatoren.
 • Vloerverwarming raakt nooit oververhit, maar traditionele radiatoren wel.
 • Traditionele radiatoren raken weleens oververhit, maar vloerverwarming nooit.

in tegenstelling met ≈ (zin met) anders dan

 • In tegenstelling met wat sommigen denken, stijgen de criminaliteitscijfers niet.
 • Anders dan sommigen denken, stijgen de criminaliteitscijfers niet

in verband met ≈ door, vanwege

 • In verband met de vele vragen die we hebben ontvangen, kunnen wij uw mail pas over een week beantwoorden.
 • Door de vele vragen die we hebben ontvangen, kunnen wij uw mail pas over een week beantwoorden.
 • We hebben veel vragen ontvangen. Daardoor kunnen wij uw mail pas over een week beantwoorden.

in weerwil van ≈ (zin met) hoewel

 • In weerwil van haar aarzelingen vooraf heeft ze erg genoten van het uitstapje.
 • Hoewel ze vooraf aarzelde of ze het wel leuk zou vinden / of ze zou meegaan, heeft ze erg genoten van het uitstapje.

met betrekking tot ≈ over, voor, van, aangaande, betreffende

 • Hebt u vragen met betrekking tot de nieuwe plannen, neem dan contact met ons op.
 • Hebt u vragen over de nieuwe plannen, neem dan contact met ons op.

met behulp van ≈ met, door x te doen

 • We hebben met behulp van een ladder de poes uit de boom weten te krijgen.
 • We hebben met een ladder de poes uit de boom weten te krijgen.
 • Door op een ladder te klimmen hebben we de poes uit de boom weten te krijgen.

met het oog op ≈ voor, om x te doen

 • De regeling is veranderd met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van de studenten.
 • De regeling is veranderd om de rechtsbescherming van de studenten te verbeteren.
 • Welke goede gewoontes kun je jezelf gemakkelijk aanwennen met het oog op je gezondheid?
 • Welke goede gewoontes kun je jezelf gemakkelijk aanwennen voor je gezondheid?
 • Welke goede gewoontes kun je jezelf gemakkelijk aanwennen om je gezonder te voelen?

na afloop van ≈ na, daarna

 • Na afloop van de presentatie kunt u vragen stellen.
 • Na de presentatie kunt u vragen stellen.

naar aanleiding van ≈ door, doordat

 • Naar aanleiding van de vele reacties is er een wekelijks spreekuur ingesteld.
 • Doordat er zo veel reacties kwamen, is er een wekelijks spreekuur ingesteld.

omwille van voor ≈ (zin met) zodat, met als doel, omdat, want

 • We hebben dit zo gedaan omwille van de veiligheid.
 • We hebben dit voor de veiligheid zo gedaan.
 • Omwille van de leesbaarheid geven we alleen een korte opsomming van de belangrijkste punten.
 • We geven hier alleen een korte opsomming van de belangrijkste punten, zodat die voor iedereen duidelijk zijn.

ondanks het feit dat ≈ hoewel

 • Ondanks het feit dat niet alles goed was geregeld, is het goed gegaan.
 • Hoewel niet alles goed was geregeld, is het goed gegaan.

onder invloed van ≈ door

 • Vaak veranderen iemands opvattingen onder invloed van de omstandigheden in diens leven.
 • Vaak veranderen iemands opvattingen door de omstandigheden in diens leven.

op grond van ≈ (zin met) omdat, doordat

 • Ze zijn aangenomen op grond van hun grote ervaring.
 • Ze zijn aangenomen omdat ze veel ervaring hadden.

op voorwaarde dat ≈ als

 • U komt in aanmerking voor subsidie op voorwaarde dat een erkend bedrijf de werkzaamheden uitvoert.
 • U komt in aanmerking voor subsidie als een erkend bedrijf de werkzaamheden uitvoert.

te midden van ≈ middenin, tussen

 • Te midden van alle winkels en cafés ligt ons kleine park daar als een soort oase.
 • Tussen alle winkels en cafés ligt ons kleine park daar als een soort oase.

ten aanzien van ≈ over, voor

 • Een goede uitleg ten aanzien van de gevolgde methode is zeer gewenst.
 • Een goede uitleg over de gevolgde methode is zeer gewenst.
 • Wat zijn de plannen ten aanzien van het opleiden van nieuw talent?
 • Wat zijn de plannnen voor het opleiden van nieuw talent?
 • Welke plannen zijn er om nieuw talent op te leiden?

ten bate van ≈ voor, om geld op te halen voor, om ... te helpen

 • De verloting ten bate van de kinderboerderij is aanstaande maandag!
 • De verloting om geld op te halen voor de kinderboerderij is aanstaande maandag!

ten behoeve van ≈ voor, om ... te ...

 • Op de site staat het formulier ten behoeve van het aanvragen van bijzondere bijstand.
 • Op de site staat het een formulier om bijzondere bijstand aan te vragen.

ten gevolge van ≈ door

 • Er is veel schade ten gevolge van de overstromingen.
 • Er is veel schade door de overstromingen.

ten overstaan van ≈ waar x bij is/zijn, met ... erbij

 • Waarom moest je me zonodig verbeteren ten overstaan van al onze collega’s?
 • Waarom moest je me zonodig verbeteren waar al onze collega’s bij waren?
 • De beëdiging vond plaats ten overstaan van de koning.
 • Bij de beëdiging was de koning aanwezig, want dat hoort zo.

ten tijde van ≈ toen

 • Ik was ten tijde van de coronacrisis net begonnen als zelfstandig ondernemer.
 • Ik was net begonnen als zelfstandig ondernemen toen de coronacrisis begon.

ter gelegenheid van ≈ voor, omdat x er aankomt / er is, om ... te herdenken/vieren

 • De scholieren moesten verzamelen bij het busstation ter gelegenheid van hun reis naar Berlijn.
 • De scholieren moesten verzamelen bij het busstation voor hun reis naar Berlijn.
 • We nodigen u uit ter gelegenheid van het gouden huwelijk van onze ouders.
 • We nodigen u uit om het gouden huwelijk van onze ouders mee te vieren.

ter wille van ≈ voor

 • Ter wille van de duidelijkheid zijn de kernwoorden vet gemaakt.
 • Voor de duidelijkheid zijn de kernwoorden vet gemaakt.

ter zake van ≈ over, voor

 • Er wordt ter zake van de aanleg van de nieuwe weg een informatieavond georganiseerd.
 • Over de aanleg van de nieuwe weg wordt een informatieavond georganiseerd.
 • Er komt een informatieavond over de aanleg van de nieuwe weg.

van de kant van ≈ van, door

 • Er zijn inmiddels voldoende gegevens ontvangen van de kant van de andere partij.
 • Er zijn inmiddels voldoende gegevens ontvangen van de andere partij.
 • De andere partij heeft ons genoeg gegevens gestuurd.
 • Van de kant van de buurtbewoners zijn er signalen gegeven.
 • Door de buurtbewoners zijn er signalen gegeven.
 • De buurtbewoners hebben geprotesteerd / laten weten dat ...

(voor) wat betreft ≈ voor, over

 • Er is nog geen nieuws voor wat betreft uw aanvraag.
 • Er is nog geen nieuws over uw aanvraag.