Uw hele team een tien voor taal? 

Haal met een adviseur van Onze Taal de kennis in huis! Onze ervaren taaladviseurs zijn als geen ander in staat de kennis van uw medewerkers op te frissen. In overleg met u stellen we een incompanytraining samen die helemaal is afgestemd op de twijfelgevallen waar u en uw collega's tegenaan lopen. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod; er zijn allerlei combinaties mogelijk. Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen met Paula Vrolijk, coördinator van de Taaladviesdienst. Dat kan telefonisch (070 - 21 71 625) of per e-mail (paula@onzetaal.nl).  

Filmimpressie    

Bekijk een filmpje over de incompanytrainingen van de Taaladviesdienst.

Spelling

 • Doel: spellingkennis opfrissen en verdiepen
 • Duur: 2 x 3 uur (met pauzes)

Tijdens deze training komen de belangrijkste spellingregels aan bod. Hoe schrijf je er( )van( )uit( )gaan en meld(t) u aan, en waarom eigenlijk? Wat zijn de nieuwste regels voor samenstellingen? Hoe spel je Engelse woorden als je ze in een Nederlandse tekst gebruikt?

De precieze inhoud van de training bepalen we in overleg met u. We sturen de deelnemers voorafgaand aan de training bovendien een korte vragenlijst toe, waarop ze kunnen aangeven welke onderwerpen wel of juist niet aan de orde moeten komen. 

Praktische grammatica

 • Doel: praktische grammaticale problemen leren oplossen
 • Duur: 2 x 3 uur (met pauzes)

Is het 'Zowel Apple als Samsung verkopen mobiele telefoons' of 'Zowel Apple als Samsung verkoopt mobiele telefoons'? Geeft Philips haar of zijn werknemers ieder jaar een royaal kerstpakket? Wie teksten schrijft, komt vaak voor dergelijke vragen te staan: moet het werkwoord hier in het enkelvoud of in het meervoud, en wat is het juiste verwijswoord? In deze cursus wordt dit soort kennis opgefrist, zodat u de grammaticale regels weer paraat hebt.

Welke onderwerpen tijdens de training aan de orde komen, bepalen we in overleg met u en aan de hand van een korte vragenlijst die we voorleggen aan de deelnemers van de training. 

Leestekens

 • Doel: meer leren over het juiste gebruik van de leestekens
 • Duur: 3 uur

Mag je echt nóóit een komma zetten voor en? Wanneer gebruik je een puntkomma? Op dit soort vragen geeft de training leestekens antwoord. In drie uur leert u alles over de belangrijkste leestekens: komma, punt, puntkomma, dubbele punt en aanhalingstekens. Wat is de functie van elk leesteken? Wat 'doet' het in een tekst en hoe zet je het effectief in? 

Duidelijk schrijven

 • Doel: teksten beter afstemmen op de lezer
 • Duur: in overleg

Deze training wordt in overleg helemaal op maat samengesteld voor uw organisatie. Eerst inventariseren we waar precies behoefte aan is: zijn uw teksten bijvoorbeeld te lang, is de structuur niet duidelijk genoeg of zijn de formuleringen te omslachtig? Wie zijn de lezers van de teksten? Welk doel wilt u ermee bereiken? Als we een goed beeld hebben van wat nodig is, ontwikkelen we op basis van door u aangeleverd materiaal een cursus die precies aansluit op uw wensen.

Trainingen combineren

Het is ook mogelijk om twee of meer onderwerpen te combineren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een dagdeel spelling en een dagdeel grammatica, of voor een combinatie van grammatica en leestekens. Alle combinaties zijn mogelijk.

Cursusmateriaal

Bij alle trainingen krijgen de deelnemers een hand-out van de powerpointpresentatie en de uitwerking van de gemaakte oefeningen. 

Zij gingen u voor

De Taaladviesdienst geeft al jarenlang trainingen. Onder meer bij de volgende opdrachtgevers:

 • Hoge Raad
 • diverse rechtbanken
 • Erasmus Magazine (universiteitsblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Hoofddirectie Financiën en Control, ministerie van Defensie