Meer weten?

Voor wie meer wil lezen over de werkzaamheden van de DVR is het volgende boek een aanrader: B.J. Bonenkamp, Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999.

 

Zelf iets opzoeken in de Handelingen?

- Ongecorrigeerde stenogrammen van recente vergaderingen zijn te vinden op www.tweedekamer.nl. Daar staan ook de debatten in het kort. Op www.eerstekamer.nl staan de verslagen van recente vergaderingen van de Eerste Kamer.

- De Handelingen (en andere parlementaire documenten) zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

- Nog volop in ontwikkeling is www.openkamer.tv: een site waar de videobeelden van een debat worden gekoppeld aan de tekst zoals die in de Handelingen worden opgenomen.

- De site www.statengeneraaldigitaal.nl is een aanrader voor historisch onderzoek: hier kan men zoeken in parlementaire documenten uit de periode 1814-1995.

- www.publitiek.nl brengt de Nederlandse politiek in beeld door uitspraken van politici, berichten van Twitter en de laatste updates uit de Tweede Kamer overzichtelijk samen te brengen.

 

Geluidsfragmenten.

Snelle spreker: Dion Graus.

Uit: Initiatief-Thieme wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) (re- en dupliek) 22 juni 2011

Uit de Handelingen:

"De joodse gemeenschap uit Amsterdam laat in een reactie weten het compromisvoorstel een enorme tegenvaller te vinden. Ook het Contactorgaan Moslims en Overheid heeft negatief gereageerd. Het vindt het een suggestief en vooringenomen voorstel. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ziet niets in de uitzonderingen. Ik heb hetzelfde. Ik dacht dus dat ik me vandaag maar een beetje rustig moest houden. Daarom heb ik ook bijna niet gereageerd op mevrouw Van Veldhoven. Toen had ik deze berichten ook nog niet. Ik dacht: het zal wel weer aan mij liggen. Ik voel me hier vaak een eenling, moet ik zeggen. Ik voel me vaak alleen; Dion Quichot. Nu zie ik dat ook andere mensen dat vinden en dan denk ik: wacht eens even! Het is mij volstrekt niet helder wat ik mijn fractie straks moet adviseren. Ik vind het lood om oud ijzer. De mensen worden echt voor de gek gehouden. Dat vind ik gewoon. Mevrouw Van Veldhoven moet zich daardoor niet beledigd voelen, want ik heb niets tegen haar en ook niet tegen haar partij, maar we moeten wel eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Dat zeg ik in alle eerlijkheid. Ik heb mensen in het verleden ook complimenten gemaakt over amendementen en moties …"

- Beluister hier geluidsopname (mp3).

 

Verstaanbaarheid: Paulus Jansen

Uit: WetRaad voor de leefomgeving en infrastructuur (32314) + Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen (32323) 23 juni 2011

Uit de Handelingen:

"Dat doet bijvoorbeeld de Gezondheidsraad ook op grote schaal. Op basis van liefdewerk oud papier dragen ongeveer 200 wetenschappers daar een steentje aan bij. Dat is mooi, maar de Gezondheidsraad zelf telt ongeveer vijftien of zeventien leden. Kortom: ook daarbij is gekozen voor een kerngroep van een redelijke omvang die het totale overzicht houdt."

- Beluister hier de geluidsopname (mp3).

 

Vaagheid: Minister Opstelten

Uit: Interpellatie-Helder over de vrijlating van een pleger van zware mishandeling, 25 januari 2011

Uit de Handelingen:

"Ik ben me ervan bewust dat we op de rand opereren van wat we wel doen en wat we niet moeten doen. Ik ben bereid om op die rand te gaan, maar ik wil wel de goede kant kiezen. Dat zeg ik nadrukkelijk. Ik vind het verantwoord dat wij er daarom in deze situatie – het is een actueel punt – een debat over voeren en er conclusies over trekken. Dat is ook praktisch, omdat het duidelijkheid geeft in het wetgevingsproces – duidelijkheid geven is een belangrijk onderdeel van het beleid van het kabinet – en omdat wij daardoor door de Kamer gesteund kunnen worden in het optreden tegen geweld tegen hulpverleners, die de publieke zaak dienen, en burgers in het algemeen. Het is goed om daarin heel precies te opereren. Daardoor hebben wij vandaag ook duidelijkheid kunnen creëren. Tegen mevrouw Helder zeg ik dat er in dit soort processen natuurlijk altijd ruimte moet zijn voor maatwerk. Dat heeft zij zelf ook gezegd."

- Beluister hier de geluidsopname (mp3).