Onze Taal 02 2019

In hetaprilnummer staat een interview met Kamagurka, cartoonist en taalkunstenaar, over de rol die taal in zijn werk speelt.

Naar de digitale uitgave

Ook in dit nummer: de klikgerichte koppenstrategie van Blendle, dichter Ingmar Heytze over de “moderne clichés” in het Nederlandse tv-spektakel The Passion en reclamemaker Jaap Toorenaar over reclameslogans die het schopten tot gewone taal. En natuurlijk is er aandacht voor het geruchtmakende besluit van de Vrije Universiteit om de studie Nederlands te schrappen.