Onze Taal 06 2019

Heb je het over een ‘slaaf’ of een ‘slaafgemaakte’? ‘Eskimo’ of ‘Inuit’? Musea die het koloniale verleden tonen, worstelen vaak met de vraag hoe je ervoor zorgt dat iedereen zich senang voelt bij de verklarende teksten.

Naar de digitale uitgave

Ook in dit nummer: hoe dankzij ‘hertalingen’ van romans ook mensen die het Nederlands (nog) niet goed beheersen, kunnen genieten van literatuur, hoe de schoolexamens eruitzien die eindexamenkandidaten moeten maken naast het centraal schriftelijk Nederlands, en hoe SP-fractieleider (en ‘Taalstaatmeester’) Lilian Marijnissen haar taalvaardigheid inzet bij de verkiezingscampagnes. En verder - onder nog veel meer - het nut van ‘’t kofschip’, rare klemtonen in het journaal en de vraag hoe je het gesprek met de kapper gaande houdt.