dinsdag 29 januari 2013
ABDICATIE
UIT:
Prins van Oranje wordt koning Willem-Alexander (Rijksvoorlichtingsdienst, KoninklijkHuis.nl, 28 januari 2013)

CONTEXT:
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is vanaf het moment van de ABDICATIE koning Willem-Alexander. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is vanaf dat moment koningin Máxima. Hun beider aanspreektitel is Majesteit.

BETEKENIS:
troonsafstand

UITSPRAAK:
[ab-die-ka-(t)sie]

WOORDFEIT:
Abdicatie komt van het Latijnse abdicatio, dat onder meer 'het neerleggen van een ambt' betekende. Het is afgeleid van het werkwoord abdicare 'afwijzen, afstand doen', dat waarschijnlijk gevormd is uit ab- 'af' en dicare 'plechtig verkondigen'.
Als werkwoord is zowel abdiceren (met s-uitspraak) als abdiqueren (met k-uitspraak) correct. De oorspronkelijke vorm is die met een c; de schrijfwijze met qu is ontstaan in het Frans: abdiquer sloot qua uitspraak beter aan bij het zelfstandig naamwoord abdication.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.