donderdag 7 februari 2013
ADDENDUM
UIT:
"Privacy en godsdienstvrijheid onder druk gezet" (De Morgen, 4 februari 2013)

CONTEXT:
Hij baseert zich naar eigen zeggen op de lijst die samengesteld werd door de parlementaire onderzoekscommissie over sekten uit 1997. Daarbij vergeet Winants dat die lijst, die als ADDENDUM bij het rapport van de commissie werd gevoegd, na breed maatschappelijk protest nooit door het parlement werd goedgekeurd.

BETEKENIS:
bijlage, toevoegsel

UITSPRAAK:
[a-den-dum]

WOORDFEIT:
Addendum is eigenlijk een werkwoordsvorm van het Latijnse addere 'toevoegen'. Ad- is 'naar, bij', dare 'geven'. De vorm addendum is een zogeheten gerundivum, een vorm die aangeeft dat iets móét. Addendum betekent letterlijk 'wat toegevoegd moet worden'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.