donderdag 23 augustus 2012
ADSTRUEREN
UIT:
J.L. Heldring: 'Ik ben met een half been een 19de-eeuwer' (Jaap Stam, de Volkskrant, 21 augustus 2012)

CONTEXT:
"Tragedie en ironie maken de kern van de geschiedenis uit."
"Ik zou deze bewering nauwelijks kunnen ADSTRUEREN. Tragedie wel, maar ironie ... dat is een manier waarop je ertegenaan kijkt."


BETEKENIS:
toelichten; bewijzen

UITSPRAAK:
[at-stru-ee-ruhn]

WOORDFEIT:
Het Latijnse werkwoord adstruere of astruere betekende in eerste instantie 'aanbouwen': ad- betekent 'aan, bij' en struere 'opstapelen' of 'bouwen'. Later kreeg adstruere de figuurlijke betekenis 'toevoegen (aan)', en nog weer later 'bewijzen toevoegen, steunen door bewijzen' en 'toelichten'.
Het Latijnse werkwoord struere komt ook terug in onder meer construeren en instrueren, en het voltooid deelwoord structus in constructie, instructie en structuur.

correctiekorting

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.