dinsdag 16 juli 2013
ALCHEMIE
UIT:
"Middel met vertraagde afgifte? Héél doorslikken!" (Jan Erik Grezel, Onze Taal, 12 juli 2013)

CONTEXT:
Apothekers doen er tegenwoordig alles aan om zo duidelijk mogelijk te zijn over de middelen die zij afleveren. Een paar decennia geleden was dat nog heel anders. Rond de artsenijbereidkunst – zoals het apothekerswerk wel heette – hing de geheimzinnigheid van ALCHEMIE.

BETEKENIS:
geheimzinnige wetenschap, goudmaakkunst

UITSPRAAK:
[al-chee-mie]

WOORDFEIT:
Beoefenaars van de alchemie, alchemisten, zochten onder meer naar de 'steen der wijzen', waarmee ze uit onedele metalen goud zouden kunnen bereiden. Vaak wordt alchemie gezien als een soort primitieve scheikunde. (Zie voor meer achtergrondinformatie de Wikipedia.)
Alchemie komt via het Frans en het Latijn van het Arabische al-kimiya. Daarin is al het lidwoord, dat in de talen die het begrip overnamen niet als zodanig herkend werd; kimiya komt van het Griekse khemeia 'het smelten van metalen' of khumeia 'vloeistofmengsel'. Ook chemie 'scheikunde' gaat daarop terug.

Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.