dinsdag 14 januari 2014
 
 

ambiguïteit

betekenis

dubbelzinnigheid

uitspraak

[am-bie-gu-ie-teit]

citaat

"Wie alleen Dieudonné en zijn uitingen bestrijdt, doet aan symptoombestrijding. Politiek cartoonist Damien Glez omschreef de uitlatingen van Dieudonné in The New Yorker als een mix van humor en haat, met ambiguïteit als belangrijkste troef."
Bron: 'Dieudonné kan iedereen aanspreken die zich genaaid voelt door de elite' (Bart Smout, de Volkskrant, 14 januari 2014)

woordfeit

Ambiguïteit hoort bij ambigu 'dubbelzinnig'. Dit kan een taalkundige betekenis hebben: de zin 'Eva zag de man met de verrekijker' is bijvoorbeeld ambigu, omdat 'met de verrekijker' zowel bij Eva kan horen als bij de man. Maar ook uitspraken, concepten en bepaalde kunstvormen kunnen ambigu zijn: ze zijn dan voor meerderlei uitleg vatbaar of kunnen op verschillende manieren bekeken worden.
Ambigu en ambiguïteit komen via het Frans van het Latijnse ambiguus 'twijfelachtig'. Dat woord is afgeleid van het werkwoord ambigere 'twijfelen, aarzelen', dat is gevormd uit ambi- 'rondom-' en agere 'doen, handelen'.

 
 
 
  Onze Taal-app  
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.