dinsdag 19 juli 2011
ANAFYLACTISCH
UIT:
Warmere zee is kwallenwalhalla (Joost Overhoff, Trouw, 17 juli 2011)

CONTEXT:
Zo'n kwallenbeet is vrijwel nooit fataal. In het geval van het dodelijke slachtoffer bij SardiniŽ wordt aangenomen dat er sprake was van overgevoeligheid, resulterend in een zogeheten ANAFYLACTISCHE shock.

BETEKENIS:
voortkomend uit overgevoeligheid voor een bepaalde stof

UITSPRAAK:
[a-na-fie-lak-ties]

WOORDFEIT:
Als een lichaam ooit antistoffen heeft aangemaakt tegen een stof waarmee het in aanraking is gekomen, is het mogelijk dat bij een volgend contact met die stof een anafylactische reactie of shock optreedt. Het lichaam vertoont dan een hevige, soms zelfs levensbedreigende afweerreactie tegen de vreemde stof.
Anafylactisch is afgeleid van anafylaxie 'overgevoelige reactie', dat op het Griekse anaphulassein 'waken' teruggaat.

5 nummers voor 15 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.