donderdag 22 augustus 2013
ANNALEN
UIT:
Heeft SGP-vrouw Lilian Janse ze wel op een rijtje? (Matthias Pauw, HP/De Tijd, 22 augustus 2013)

CONTEXT:
Is dit het begin van een revolutie binnen de partij? Waarschijnlijk niet. Er hoeft maar één man met een onwrikbaar gereformeerd plichtsbesef op te staan en Lilian (die dan weer gewoon Lilian is) vervaagt in de ANNALEN van de Vlissingse gemeentegeschiedenis.

BETEKENIS:
jaarboeken, geschiedschrijving

UITSPRAAK:
[an-na-luhn]

WOORDFEIT:
Annalen komt van het Latijnse zelfstandig naamwoord annales 'jaarboeken'. Dat is een verkorting van annales libri of libri annales: libri betekent 'boeken' en annalis (meervoud: annales) is het bijvoeglijk naamwoord bij annus 'jaar'. De Romeinen duidden hier boeken mee aan waarin de gebeurtenissen van een bepaald jaar werden beschreven.
In het Nederlands wordt annalen vaak gebruikt in uitdrukkingen als bijschrijven/opnemen/vermelden in de annalen. Daarin wordt annalen wat minder letterlijk opgevat, namelijk als 'geschiedschrijving' of 'geschiedenis'.

Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.