donderdag 24 februari 2011
APERT
UIT:
De advocaat van Demjanjuk praat en praat (Rob Fransman, Radio Nederland Wereldomroep, 23 februari 2011)

CONTEXT:
De aanwezigen laten de litanie gelaten over zich heen komen. Noch het hof, noch de officier of onze advocaten verwaardigt zich te reageren op zo veel APERTE onzin. Er gaat een zucht van verlichting door de zaal als de rechter de lunchpauze aankondigt.

BETEKENIS:
onmiskenbaar, voor iedereen duidelijk

UITSPRAAK:
[a-pert]

WOORDFEIT:
Het Latijnse woord apertus betekende letterlijk 'geopend'; het is het voltooid deelwoord van aperire 'openen'. De figuurlijke betekenis van apertus was 'open en bloot', en soms ook 'duidelijk', 'onverholen'.
Dit woord leefde in het Oudfrans voort als apert 'evident, openlijk', en als zodanig is het in de veertiende of vijftiende eeuw in het Nederlands overgenomen.

cursussen Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.