donderdag 20 december 2012
APOCALYPS
UIT:
'Hier is het einde van de wereld' (Frank Renout, De Standaard, 19 december 2012)

CONTEXT:
Maar druk is het wel in Bugarach. Fotografen en journalisten belagen de inwoners. Op de kleine dorpsparkeerplaats staan campingcars waar buitenlandse televisieteams in slapen – in afwachting van de APOCALYPS.

BETEKENIS:
(voorspelling van) het einde van de wereld

UITSPRAAK:
[a-po-ka-lips]

WOORDFEIT:
Het Griekse apokaluptein betekent 'onthullen': van apo 'af-, ont-' en kaluptein 'bedekken'. Apocalyps betekent dus letterlijk 'openbaring'. Het woord is bekend geworden als benaming van het laatste bijbelboek. Daarin zijn de visioenen van Johannes over het einde der tijden te vinden.
Inmiddels is de betekenis breder geworden: apocalyps duidt op gebeurtenissen die de definitieve ondergang van de wereld aankondigen, of op het einde zelf. Alle tekenen van dit onheilspellende einde kun je apocalyptisch noemen.

Het Genootschap Onze Taal wenst u prettige feestdagen. De volgende Woordpost verschijnt op donderdag 3 januari.

cadeau

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.