Genootschap Onze Taal Online lezen  |  Afmelden
26 juli 2016
 
apodictisch
betekenis
met stelligheid gebracht

uitspraak
[a-po-dik-ties]

citaat
"In nogal esoterische passages zegt hij te zoeken naar 'een witte plek op de kaart, die ik zelf helemaal mooi leeg mocht zien te houden'. De wereld is 'ingevuld', maar die plek blijft open. Het is niet zelden duister wat Thomése hier schrijft, maar intuïtief lijken die apodictische zinnen raak."
Bron: De papierbende van P.F. Thomése is verkillend fraai (Jeroen Vullings, Vrij Nederland, 24 juli 2016)

woordfeit
Het woord apodictisch komt via het Duits en het Latijn van het Griekse apodeiktikos 'bewijskrachtig', dat is afgeleid van apodeiktos 'bewijsbaar'. Dat is weer een afleiding van apodeiknunai 'aantonen, bewijzen': deiknunai betekent 'tonen' en apo- is volgens de etymologische naslagwerken een voorvoegsel dat voltooiing suggereert.
De oudste betekenis van apodictisch is 'onweerlegbaar, noodzakelijk waar'; in die betekenis wordt het woord onder meer in de filosofie gebruikt, bijvoorbeeld in een apodictisch bewijs. Een afgeleide, algemenere betekenis is 'met stelligheid gebracht', zoals in een apodictische uitspraak.
 
 
 
Trainingskalender Onze Taal             
 
sept
1
Opfristraining taalregels
Amsterdam (1 dag)
Met deze training kunt u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica en leestekens opfrissen. 
 
sept
17
Training spelling 
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, enzovoort.
 
sept
24
Training praktische grammatica en leestekens
Amsterdam (1 dag)
Deze training gaat specifiek over grammatica en leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren de revue, maar ook het juiste gebruik van komma's, dubbele punten, aanhalingstekens, enz.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief