donderdag 17 januari 2013
APOLOGEET
UIT:
De ene filosoof is de andere niet (Vermeylenfonds, Dewereldmorgen.be, 16 januari 2013)

CONTEXT:
Dat er dit weekend in Parijs, hart van seculier Europa, bijna een half miljoen APOLOGETEN van het christelijk gedachtengoed bijeen zijn gekomen om te protesteren tegen het homohuwelijk, details mijnheer, niet meer dan details.

BETEKENIS:
verdediger

UITSPRAAK:
[a-po-lo-geet]

WOORDFEIT:
Het Griekse apologia is een verdedigingsrede of verdediging. Het betekent letterlijk 'tegenspreking' – van het voorvoegsel apo- 'tegen, weg' en een afleiding van het werkwoord legein 'zeggen'. Een apologeet spreekt dus iets tegen, en verdedigt daarmee iets anders; vandaar dat apologeet 'verdediger' betekent. Vaak duidt het woord op een verdediger van het christelijk geloof, maar het kan ook om het verdedigen van een ander stelsel of een andere leer gaan.Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.