donderdag 16 juni 2011
AUTARKISCH
UIT:
Architectuur aangepast aan de mens (Floor van Dijck, De Pers, 15 juni 2011)

CONTEXT:
De nieuwe AUTARKISCHE woning is geen plaggenhut met kaarslicht en een sloot als douche, maar een volwaardige woning, van alle gemakken voorzien en door technologische snufjes geheel onafhankelijk.

BETEKENIS:
zelfvoorzienend

UITSPRAAK:
[au-tar-kies]

WOORDFEIT:
Autarkisch is het bijvoeglijk naamwoord bij autarkie, dat zowel 'zelfgenoegzaamheid' betekent als 'zelfredzaamheid, zelfvoorzienendheid'. Het is afgeleid van het gelijkbetekenende Griekse autarkeia, dat weer het zelfstandig naamwoord is bij autarkès 'in staat zich te verdedigen, zelfredzaam'. Dit woord is opgebouwd uit autos 'zelf, alleen' en arkein 'zich verdedigen, voldoende zijn'.

8 nummers en boekje voor 25

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.