donderdag 14 juli 2011
BANIER
UIT:
Zuid-Soedan is een nieuwe natie, wat nu? (Ilona Eveleens, de Volkskrant, 11 juli 2011)

CONTEXT:
Blijdschap en tranen begeleidden het strijken van de vlag van Soedan en het hijsen van de BANIER van de nieuwe natie.

BETEKENIS:
vlag, vaandel

UITSPRAAK:
[ba-nier]

WOORDFEIT:
Banier is ontleend aan het Oudfranse baniere. Dit woord gaat terug op het middeleeuws-Latijnse bandum 'vaandel', dat Germaanse wortels heeft: bandum is afgeleid van het Gotische bandwa 'teken'. Ook het huidige Nederlandse woord band is daaruit voortgekomen. Het Engelse leenwoord band gaat (via het Frans en Italiaans) juist weer terug op het Latijnse woord.
De Engelse tegenhanger van banier is banner. Dit wordt in het Nederlands gebruikt in de betekenis 'internetadvertentie' (zoals de afbeelding rechts van deze tekst).

5 nummers voor 15 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.